Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Aktuality

Erasmus plus Akreditace

Erasmus plus Akreditace - 2022-1-CZ01-KA120-SCH-000105827

 

Popis projektu:

1. Rozvoj internacionalizace a mezinárodní spolupráce

Rozvoj internacionalizace a mezinárodní spolupráce je jedním z dlouhodobých cílů naší organizace. Snažíme se aktivně zapojovat do mezinárodních projektů eTwinning a Erasmus. V návaznosti na předešlé projekty Evropská škola I-IV jsme již vybudovali velmi silné vazby s partnerskými školami. Naši učitelé vyjíždí na stínování a výukové stáže a registrujeme zvyšující se zájem o tyto aktivity a proto bychom chtěli zajistit návaznost. Žáky prvních ročníků pravidelně zapojujeme do mezinárodní spolupráce eTwinning a v rámci již zmíněných projektů se snažíme o pravidelné mobility žáků. 

 

2. Integrace zahraničních studentů

Integrace zahraničních studentů je novou výzvou, která vyplývá z momentální situace. Naši školu navštěvují děti cizinců nebo žáci ze smíšených rodin, ale jejich integrace byla s ohledem na jejich zázemí a nízký počet celkem bezproblémová. Nyní se počet takových dětí výrazně změnil a vedení školy cítí potřebu pracovat na této výzvě. Našim cílem je mít učitele schopné řešit a přizpůsobit výuku této situaci, protože tato problematika bude stále aktuálnější. Programem bychom chtěli navštívit školy a země, které mají s integraci delší zkušenosti a jejich poznatky aplikovat na našem gymnáziu.

 

3. Rozvoj identity a koheze skupiny

Cílem je nabídnout možnost spolupráce, která bude zaměřena na rozvoj identity a skupiny, protože jsme skrz naše poradenské pracoviště zjistili, že stále více dětí trpí psychickými poruchami, špatně se socializují se svými vrstevníky a hůř navazují vazby ve třídním kolektivu. Našim cílem nabízet skupinové mobility žáků a společně s partnerskou školou strávit čas společně a pod odborným vedení realizovat aktivity se zaměřením na rozvoj identity . Tato výzva se stala velmi aktuální po covidovém uzavření škol. V návaznosti na náš poslední Era+ projekt Evropská škola IV jsme s partnerskou školou zjistili, že tato situace je podobná nejen u nás a chtěli bychom zorganizovat "adaptační" kurz pro mezinárodní studenty, který jsme již do určité míry také naplánovali a cílem je takovou aktivitu zrealizovat.

 

4. Rozvoj jazykových schopností a komunikačních dovedností

Rozvoj jazykových schopností a komunikačních dovedností je opět dlouhodobou výzvou a cílem naší organizace. Opět v návaznosti na předešlé projekty se snažíme o průběžné vysílání pedagogů na jazykové kurzy. V prvních letech vyjížděli především učitelé jazyků, v dalším období jsme se soustředili na nejazykáře, kteří učí v bilingvních třídách a spolupracují s kolegy ze Španělska. Komunikují aktivně v angličtině a španělštině. Nyní bychom chtěli rozšířit o ostatní pedagogy, kteří se aktivně účastní aktivity stínování na naší škole( každý rok hostíme učitele z různých zemí v rámci jejich stínování).

 

5. Rozvoj inovativních metodických postupů

Jako škola se zaměřujeme na nové metody výuky a snažíme se udržovat krok s moderními trendy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je důležitou složkou plánu rozvoje školy a zájem zjišťujeme z portfolií učitele. Momentálně se aktivně podílíme na badatelském vyučování v předmětu dějepis a chtěli bychom načerpat inspiraci v evropských školách. Další prioritou je skupinové vyučování a podpora k podnikavosti. V předchozích obdobích jsme se soustředili na metodu CLIL, novým cílem a výzvou je momentálně formativní hodnocení, kde jsme teprve na začátku. V rámci šablon naši učitelé absolvovali školení, které je motivovalo k další návaznosti. Vzhledem k tomu, že také spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, zajímá nás badatelská činnost. Máme velmi zkušené učitele, kteří se této metodě věnují.První projektové období - Projekt 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000132071 

V tomto projektovém období jsme jsme se snažili naplnit větší část projektových cílů. Našimi prioritami byl “Rozvoj inovativních metodických postupů”, “Rozvoj jazykových schopností a komunikačních dovedností”, “Rozvoj identity a koheze skupiny”, “Rozvoj internacionalizace a mezinárodní spolupráce”. Mobility byly rovnoměrně rozděleny mezi mobility pedagogů a mobility žáků. 

Letos vycestovalo 7 pedagogů na metodické kurzy, 2 členové vedení školy na stínování, 15 studentů na krátkodobou mobilitu žáků a jsme velmi hrdi na to, že dvě žákyně strávily měsíc na dlouhodobé mobilitě v naší partnerské škole v Uppsale (Švédsko).

 

Naše výjezdy jsme doplnili mnoha akcemi na naší škole. Připravili jsme mobilitu pro 15 žáků z partnerské školy v Elche (Španělsko), dva kolegové z Uppsaly u nás absolvovali stínování, a hostili jsme 60 žáků z téže školy. Přijali jsme ke studiu žáka z programu EFS, přijel z Argentiny a bude u nás tři měsíce.

 

Partnerské instituce:

 IES NIT DE L'ALBÀ, Elche, Španělsko

ProCivitas Privata Gymnasium AB Uppsala, Švédsko

 

Formativní hodnocení - Quick and Fun Formative Assessment Techniques

Mrg. Petra Žižlavská

Mgr. Eva Laryšová

Mgr. Jana Tluštíková

SETKÁNÍ K FORMATIVNÍMU HODNOCENÍ

Brain based learning - Dublin, Irsko

Mgr. Irena Eibenová

Mgr. Veronika Hurtová

VÝLET DO SVĚTA EFEKTIVNÍHO UČENÍ

Improving education for sustainable education - Oulu, Finsko

Mgr. Martin Vonášek

Mgr. David Horváth

Stínování vedení školy - IES NIT DE L'ALBÀ, Elche, Španělsko

Mgr. Daniel Kašička - ředitel školy

Stínování výuka matematiky - IES NIT DE L'ALBÀ, Elche, Španělsko

Mgr. Jiří Košťál - zástupce ředitele, vyučující matematiky

Skupinová mobility žáků - IES NIT DE L'ALBÀ, Elche, Španělsko

15 žáků třídy 2.C

Dlouhodobá mobilita žáků - ProCivitas Privata Gymnasium AB Uppsala, Švédsko

Agáta Prasková, 4.C

Adéla Bartošová, 4.C

Adela a Agáta Erasmus+

EN Co funded by the EU POS

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n