Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Informace pro 1. ročníky

Adaptační kurz 1. ročníků

Informace zde: Adaptační kurz

informace pro tisk

 

Rozdělení žáků 1. ročníků do tříd 1. C a 1. D

 Rozdělení žáků zde.

 

Seznam učebnic pro 1. ročníky

Seznam slouží jako přehled učebnic pro žáky a rodiče, podmínky zakoupení budou upřesněny jednotlivými vyučujícími.

1. S bude většina učebnic zapůjčena školou, žáci si kupují pouze pracovní sešity.

 

1.S

1.A, 1.C, 1.D

Český jazyk

 

Učebnice se kupují až po dohodě s vyučujícím čj.

Učebnice se kupují až po dohodě s vyučujícím čj.

    

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka začíná od 2.S

 

 

Informace o učebnicích dostanou studenti u vyučujících anglického jazyka.

     

Francouzský jazyk

 

-----

 -----

    

 

Německý jazyk

-----

Sprechen Sie Deutsch 1, nakl. Polyglot

 

 

Španělský jazyk

 

Informace se dozví v první hodině

 

Informace se dozví v první hodině

 

     

Matematika

                      

                     

 

Pro první ročník šestiletého studia:

 

Hravá matematika, Taktik

(sešity objedná hromadně škola).

 

Pro první ročníky čtyřletého studia:

 

František Janeček - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, Prometheus.

 

Jindra Petáková - MATEMATIKA příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus.

 

Matematika pro střední školy    

1. díl - Základní poznatky        

2. díl - Výrazy, rovnice a nerovnice

3. díl – Planimetrie     Nakladatelství

Didaktis. Všechny díly jsou ve dvou provedeních - učebnice a pracovní sešit. Pracovní sešity jsou pro žáky povinné a bude je hromadně objednávat škola. Učebnice jsou doporučené a na přání žáka je lze také objednat prostřednictvím školy.

 

     

     

 

Fyzika

 

Učebnice zajišťuje škola.

 Fyzika pro gymnázia, mechanika, Prometheus (doporučená literatura)

  

Chemie

 

Učebnice zajišťuje škola.

 Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl/ Aleš Mareček, Jaroslav Honza, nakladatelství OLOMOUC s. r. o. (doporučená literatura)

 

 

Biologie

 

 

Učebnice zajišťuje škola.

Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, nakladatelství OLOMOUC, nové vydání – t.zn. r. 2006 a mladší. (doporučená literatura)

Žáci 1. ročníku potřebovat bílý bavlněný laboratorní plášť do praktických cvičení z biologie

 

ZSV

Učebnice zajišťuje škola.

-----

 

Dějepis

Učebnice poskytuje škola

Honzák F., Augusta P., Pečenka M.: Dějiny novověku I. a II. díl; Honzák F., Augusta P., Pečenka M, Luňák P.: Dějiny moderní doby I. a II. díl. SPL - Práce.

 Popelková M., Válková V., Čornej P. (autor koncepce): Dějepis I, pro gymnázia a střední školy. Pravěk a starověk. SPN, Praha 2004.

 

 

Zeměpis

 Učebnice a atlas poskytuje škola

Doporučená literatura

 Přírodní obraz Země pro1.ročníky gymnázia: M Štulc, P.Příhoda, H. Srbová, FORTUNA 1995
Zeměpis pro 1. roč gymnázií: L. Mičan, J. Demek, SPN 1984
Hospodářský zeměpis: I. Bičík a kol., Praha 2003
Regionální geografie světadílů: I. Bičík, Praha 2000 

 

 

Výtvarná výchova

Alois Bauer Dějiny výtvarného umění

Alois Bauer Dějiny výtvarného umění

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n