Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Informace pro 1. ročníky

 

Seznam učebnic pro první ročníky

Seznam slouží jako přehled učebnic pro žáky a rodiče, podmínky zakoupení budou upřesněny jednotlivými vyučujícími.

1. S bude většina učebnic zapůjčena školou, žáci si kupují pouze pracovní sešity.

 

1.S

1.A, 1.C, 1.D

Český jazyk

 

Učebnice zajišťuje škola.

Literatura pro.SŠ 1. ročník- učebnice, Didaktis 2008 (S100430), pracovní sešit, Didaktis 2008 (S110512)

 

   

 

Anglický jazyk

Maturita Solutions elementary, 3nd edition, OUP

 

Maturita Solutions pre intermediate, 3nd edition, OUP (pro 1.A),
Maturita Solutions intermediate, 3rd edition, OUP (pro 1.C a 1.D)

      

 

Francouzský jazyk

 

-----

Nouveau Quartier libre 1, nakl. Klett, ISBN 9788073971717

 

    

 

Německý jazyk -----

Sprechen Sie Deutsch 1, nakl. Polyglot

 

 

Španělský jazyk

 

Prisma de ejercicios A1+A2 fusión. Edinumen

Učebnice současné španělštiny 1.díl - Macíková, Mlýnková, PRESS

 

 

Aventura 1, Klett

 

 

 

    

Matematika

                      

                     

 

Pro první ročník šestiletého studia:

 

Hravá matematika, Taktik

(sešity objedná hromadně škola).

 

Pro první ročníky čtyřletého studia:

 

František Janeček - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, Prometheus.

 

Jindra Petáková - MATEMATIKA příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus.

 

Matematika pro střední školy    1. díl - Základní poznatky        2. díl - Výrazy, rovnice a nerovnice                                3. díl – Planimetrie     Nakladatelství Didaktis. Všechny díly jsou ve dvou provedeních - učebnice a pracovní sešit. Pracovní sešity jsou pro žáky povinné a bude je hromadně objednávat škola. Učebnice jsou doporučené a na přání žáka je lze také objednat prostřednictvím školy.

 

     

     

 

Fyzika

 

Učebnice zajišťuje škola.

 Fyzika pro gymnázia, mechanika, Prometheus (doporučená literatura)

 

 

Chemie

 

Učebnice zajišťuje škola.

 Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl/ Aleš Mareček, Jaroslav Honza, nakladatelství OLOMOUC s. r. o. (doporučená literatura)

 

 

Biologie

 

 

Učebnice zajišťuje škola.

Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, nakladatelství OLOMOUC, nové vydání – t.zn. r. 2006 a mladší. (doporučená literatura)

Žáci 1. ročníku potřebovat bílý bavlněný laboratorní plášť do praktických cvičení z biologie

 

ZSV

Učebnice zajišťuje škola.

Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie, Fortuna, Praha, 1999

Petrusek, M.: Základy sociologie, Akademie veřejné správy o.p.s., Praha,2009

nebo

Petrusek, M.: Sociologie, SPN, Praha 1992

 

 

Dějepis

Učebnice poskytuje škola

Honzák F., Augusta P., Pečenka M.: Dějiny novověku I. a II. díl; Honzák F., Augusta P., Pečenka M, Luňák P.: Dějiny moderní doby I. a II. díl. SPL - Práce.

 Popelková M., Válková V., Čornej P. (autor koncepce): Dějepis I, pro gymnázia a střední školy. Pravěk a starověk. SPN, Praha 2004.

 

 

Zeměpis

 Učebnice a atlas poskytuje škola

Doporučená literatura

 Přírodní obraz Země pro1.ročníky gymnázia: M Štulc, P.Příhoda, H. Srbová, FORTUNA 1995
Zeměpis pro 1. roč gymnázií: L. Mičan, J. Demek, SPN 1984
Hospodářský zeměpis: I. Bičík a kol., Praha 2003
Regionální geografie světadílů: I. Bičík, Praha 2000 

 

 

Výtvarná výchova

Alois Bauer Dějiny výtvarného umění

Alois Bauer Dějiny výtvarného umění

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezká Ostrava

Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n