Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Jazykové zkoušky

Tyto zkoušky jsou pořádány na základě vyhlášky č. 33/2005 Sb. a jsou uvedeny v Seznamu standardizovaných zkoušek (Rozhodnutí MŠMT ze dne 28.6.2005 č.j. 20 583/2005-23). Uchazeč, který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, získá vysvědčení o státní jazykové zkoušce.

Zkoušku lze vykonat z kteréhokoli jazyka, pokud bylo pro daný termín vypracováno zadání a pokud má škola k dispozici pedagogy s potřebnou aprobací. Zadání nezpracovává JŠO a nemůže tudíž tuto skutečnost nijak ovlivnit.

Standardně je státní jazyková zkouška pořádána, pokud se přihlásí nejméně 3 uchazeči. Státní jazyková zkouška je pořádána i v případě, že se přihlásí pouze 2 uchazeči, ovšem v takovém případě se mění výše platby za zkoušku. Přesné ceny, další podrobnosti týkající se plateb a všeobecné pokyny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto školního řádu.

Termíny: Státní základní a všeobecné jazykové zkoušky se provádějí dle vyhlášky č.33/2005 Sb. v podzimním (listopad, prosinec) a jarním (květen, červen) termínu. Termíny pro pořádání písemné části stanovuje MŠMT. Termíny pro ústní část stanovuje JŠO. Přihlášky k podzimnímu termínu se přijímají do 30. září, k jarnímu termínu do 31. března na sekretariátu školy. Způsob a pravidla hodnocení jsou blíže rozepsány školním řádu.

Státní jazyková zkouška základní

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Více info »

Státní jazyková zkouška všeobecná

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Více info »

Zkouška A2

Zkouška z českého jazyka pro cizince na úrovni A2 jako podmínka pro trvalý pobyt v ČR.

Více info »

Zkouška B1

Zkouška pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni 420 hodin absolvovaných na jazykové škole B1.

Více info »
Registrace do kurzů zde.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n