Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

NAbídka jazykových kurzů - kurzy pro veřejnost

Registrace do kurzů zde.

Nabídka jazykových kurzů

Informace o jazykových kurzech

  • Výuka ve většině kurzů probíhá buď od začátku září nebo října a trvá do konce května či června.
  • Krátkodobé kurzy a individuální výuka začínají i v průběhu školního roku.
  • Pokud se jedná o víceletý kurz, není nutné začínat od prvního ročníku a je možné se přihlásit i do vyšších ročníků.
  • Do jakéhokoli kurzu lze přistoupit i v průběhu školního roku
  • Lze také přestoupit do kurzu nižší či vyšší pokročilosti.

Jazyková pokročilost studenta

ZAČÁTEČNÍK – nikdy se daný jazyk neučil.

MÍRNĚ POKROČILÝ – dokáže mluvit o sobě, o své rodině a jako turista se v zahraničí domluví.

STŘEDNĚ POKROČILÝ – dokáže se domluvit v každé situaci, i když ne bezchybně, umí vést dialog s rodilým mluvčím, má bohatou slovní zásobu ze všech oblastí každodenního života.

POKROČILÝ – se slovníkem dokáže číst knihy v originále, jeho psaný projev se blíží projevu rodilého mluvčího, ústně se dokáže skoro bezchybně vyjadřovat.

Typy kurzů

Základní kurzy

Vhodné pro úplné začátečníky až mírně pokročilé. Doba trvání kurzu: 3 až 4 roky. V těchto kurzech se seznámíte se základy jazyka. Na konci kurzu máte možnost složit zkoušku Osvědčení o základní znalosti jazyka (úroveň B1).

Všeobecné kurzy

Vhodné pro středně pokročilé až pokročilé. Doba trvání kurzu: 2 až 3 roky. Všeobecné kurzy navazují na základní kurzy, dále prohlubují vaše znalosti a na jejich konci dosáhnete úrovně státní jazykové zkoušky základní B2 nebo všeobecné C1.

Konverzační kurzy

Vhodné pro středně pokročilé až pokročilé. Doba trvání kurzu: neomezená. Jsou určeny pro posluchače, kteří si chtějí udržet a rozšířit svoje znalosti a vyhovuje jim pomalejší tempo.

Individuální výuka

Vhodné pro všechny úrovně, výhodou je výuka 1:1, posluchač si sám zvolí dobu, délku a náročnost kurzu. Nabízíme balíčky 10/ 20 hodin.

Přípravné kurzy

Vhodné pro zájemce o složení příslušné jazykové zkoušky – státní nebo mezinárodní (viz přehled zkoušek). Doba trvání kurzu: 1 školní rok. Cíleně připravují na konkrétní zkoušku.

Poplatek za zkoušku není zahrnut ve školném.

Státní jazykové zkoušky se skládají přímo v naší škole, cambridgeské zkoušky ve zkušební instituci Cambridge.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n