Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Zkušební centrum pro pořádání mezinárodních zkoušek DELE

ES

V červenci 2020 byla podepsána mezi Gymnáziem Hladnov a JŠ a Institutem Cervantes Španělského království dohoda o založení zkušebního centra pro pořádání mezinárodních zkoušek DELE.

Od tohoto data Gymnázium Hladnov a JŠ může organizovat zkoušky DELE v termínech dohodnutých s Institutem Cervantes.

Diplomy ze zkoušky ze španělštiny DELE (Diplomas de español DELE) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny. Vydává je španělské Ministerstvo školství a odborného vzdělávání jeho jménem je předává Instituto Cervantes.

V České republice jsou diplomy DELE oficiálně uznány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V současnosti existuje šest úrovní (v souladu s SERR):

A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

I když neexistují omezení, která by stanovovala minimální a maximální věk nezbytný k podání přihlášky, je nutné brát v úvahu, že zkoušky jsou vytvořeny pro dospělou veřejnost.

Pro mládež jsou určeny zkoušky DELE A1, DELE A2/B1 escolar.

Více o zkouškách DELE »

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n