Obory

Studijní obory

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, nabízí tyto studijní obory:

 

Bilingvní šestileté česko-španělské studium

Intenzivní studium španělského jazyka a následně i studium vybraných předmětů ve španělském jazyce. Je určeno žákům 7. tříd i žákům sekund víceletých gymnázií.

Čtyřleté všeobecné gymnázium

Klasické všeobecné gymnaziální vzdělání zahrnující humanitní, přírodovědné i společenskovědní předměty, možnost individuálního zaměření žáka pro budoucí studium na vysoké škole se nabízí ve 3. a 4. ročníku prostřednictvím volitelných seminářů.

Čtyřletý obor Gymnázium živé jazyky

Všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou cizích jazyků. Zahrnuje předměty humanitní, přírodovědné i společenskovědní, s možností individuálního zaměření formou volitelných seminářů od 3. a 4. ročníku.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail: gymnazium@hladnov.cz
Web: hladnov.cz

Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n

Moravskoslezský krajlogo ostrava logo rsbp logo OP VK logo eduin Logo Evropská jazyková cena Label logo Oxford logo Erasmus

logo doe logo etwinning

 Logolink png