Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Adaptační kurz 1. ročníků

Adaptační kurz 1. ročníků

Termín:

1. A (čtyřleté studium – všeobecné) a 1. D (čtyřleté studium – živé jazyky)

               11.–13. 9. 2023 (pondělí 11. 9. 8.00 hod. odjezd, středa 11:30 hod. příjezd ke gymnáziu)

 

1. C (čtyřleté studium – živé jazyky) a 1. S (šestileté česko-španělské studium) 

               13.– 15. 9. 2023 (středa 13. 9. 8.00 hod. odjezd, pátek 11:30 hod. příjezd  ke gymnáziu)

              

Místo:  

ÚHŠ Jánské koupele, Moravice 136, Vítkov

           

Cena: 

1900 Kč včetně cestovného, cestovné bude vyúčtováno po kurzu.

                                 

V ceně je stravování ( 5x denně), pitný režim, program zajištěný lektory (celodenní) a ubytování. Stravování začíná obědem v den odjezdu a končí snídaní v den návratu.

Částku je nutné uhradit převodem na účet KB Ostrava č. ú. 146 39 761/0100 nejpozději do 15. srpna 2023! var. symbol-222222, do zprávy pro příjemce je nutné také uvést jméno a příjmení dítěte!

Program: sebepoznávací a poznávací aktivity, nácvik komunikačních dovedností, hry, sport, večerní hra

Bližší informace v týdnu od 4. 9. 2023, bude nutné vyplnit dotazník a prohlášení o bezinfekčnosti.

                                                                                                                        Zpracoval : Mgr. Jiří Košťál

                                                                                                        zástupce ředitele a ŠMP, 737 402 139

informace pro tisk

Schránka důvěry hladnovských studentů

Pokud něco v rámci školy řešíš a nevíš, jak na to, ozvi se nám anonymně přes portál Nenech to být.

Na tvůj dopis není možné odpovědět, takže jestliže nějakou naši reakci potřebuješ, uveď své jméno a třídu. Kontaktovat můžeš také kohokoliv ze školní poradny.

Číst dál: Schránka důvěry hladnovských studentů

Reprezentační ples gymnázia

8. března 2024 se bude konat od 19 hodin v KD Petřkovice Reprezentační ples gymnázia. Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy, ale také absolventy.

Lístky na ples jsou již v prodeji!

Lístky lze zakoupit v kabinetě Mgr. Skybové (rezervace na: ).

V ceně lístku je i večeře (nelze lístek bez jídla).

Jídlo číslo 1

Kuřecí a vepřový medailonek ve vlastní šťávě se sázeným vejcem, rýže nebo šťouchaný brambor, salátek.

Jídlo číslo 2

Hovězí guláš s místním houskovým knedlíkem a čerstvou cibulkou, případně s chlebem.

Jídlo číslo 3

Zeleninový salát s bazalkovým pestem, grilovaným hermelínem a bagetkou.

Číslo účtu: 232596659/0600

Variabilní symbol: 08032024

Do poznámky prosím uvést: jméno platícího a číslo stolu

Těšíme se na Vás!

 Plakt Ples Hladnov 2024Reprezentační ples gymnázia hladnov mensi

 

A Bridging Calendar - ABC for the Future

eu flag co funded pos rgb right
 

Bridging Calendar for the Future

 

Projektové stránky - zde můžete sledovat naši společnou práci

 

Studenti 4. S třídy se zapojili do projektu Erasmus plus s názvem A Bridging Calendar for the Future. Díky projektu budou mít naši studenti možnost poznávat historii a současně vnímat přítomnost: a tím se budou podílet na ochraně našeho kulturního dědictví i do budoucna. Projekt nabízí studentům nový úhel pohledu a příležitost sblížit se s vlastní i jinými kulturami. Výuka mimo školní lavice a třídy nám přinesou hlubší porozumění a umožní získání nových informací. 

 

Naši projektoví partneři:

Španělsko - Benidorm - C.E. Lope de Vega SAU, Colegio Internacional Lope de Vega  

Itálie - Paderno Dugnano - Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Carlo Emilio Gadda"

Švédsko - Åkersberga - Österåkers gymnasium  

 

A Bridging Calendar project will allow our students to know the past and with an awareness of the present: being committed in preserving their Cultural Heritage in the future. It’s a different perspective and approach to cultural heritage. We strive to take learning out of regular lessons with an aspiration to focus on informal learning through the students’ experiences. Also, to transfer knowledge gained at schools and applying it to real life. However, we don't primarily want to focus on the past: We want to start with building the students’ responsibility of their future legacy in order for them to have a sustainable future. Our wish is to show our students how we can be united and how to find a common European identity through cultural diversity. 

 

Nuestros estudiantes empezaron a trabajar en el Proyecto Erasmus plus llamado A Bridging Calendar. El proyecto les permitirá a los estudiantes conocer el pasado y al mismo tiempo la conciencia de presente, es decir, procurar la conservación de su patrimonio cultural para el futuro. El proyecto ofrece un punto de vista nuevo que sirve para acercarse a la cultura del propio país y de los demás de los socios. Intentamos enseñar de otra forma que en las clases regulares enfocándonos en el aprendizaje intenso.

 

Projektová setkání

 

Česká republika - listopad 2018 - Fight for freedom

Itálie - duben 2019 - Art, Brain and Emotion

Španělsko - září 2019 - Communithinking

Švédsko - únor 2020 - Sustainable habits

Belgie, Brussels - květen 2020 - prezentace v Evropském parlamentu

 

 

 

 

Erasmus+ (2016 - 2018)

Erasmus

ERASMUS+ KA 1 (2016 – 2018)


EVROPSKÁ ŠKOLA (Další vzdělávání učitelů)

Projekt Evropská škola se zaměřil se na jazykové a metodické vzdělávání učitelů, kteří jsou zapojeni do mezinárodních aktivit a projektů (e-Twining, European Schoolnet, ITEC a Creative Classroom Lab, Comenius,česko-španělské bilingvní studium), dále na implementaci metody CLIL do výuky dějepisu a základů společenských věd a v neposlední řadě na spolupráci s partnerskou školou v Budapešti (Maďarsku), a to pomocí tzv. job-shadowingu.

Prostřednictvím akreditovaných kurzů se účastníci věnovali rozvoji svých komunikačních schopností a dovedností v anglickém a španělském jazyce, rozšířili si odbornou slovní zásobu v daném předmětu a seznámili se s novými poznatky v oblasti metodiky cizích jazyků a použití metody CLIL ve výuce.
Projekt, do kterého bylo zapojeno celkem devět vyučujících, se soustředil na čtyři oblasti.
a) Stínování (job-shadowing) na bilingvním gymnáziu v Budapešti se zúčastnila vyučující španělského jazyka. Seznámila se se systémem bilingvního vzdělávání v Maďarsku, navštěvovala hodiny na bilingvní sekci, zajímala se o zapojení rodilých mluvčích do výuky a poznala organizaci maturitních zkoušek. 
Českým pedagogům následně prezentovala a srovnala český a maďarský vzdělávací systém, motivaci a zapojení studentů do výuky a technické vybavení školy. Ukázala, že maďarští studenti jsou komunikativnější, otevřenější a více diskutují o problémech. Vzhledem k velice pozitivnímu přístupu maďarských kolegů a aktivnímu přístupu maďarských studentů se participující učitelé dohodli pokračovat ve spolupráci na projektu ve španělském jazyce.
b) Kurzu Kreativní učení metodou CLIL v Anglii se zúčastnil učitel dějepisu, který měl taktéž již zkušenosti s vedením evropských projektů (Eurogymnázia), a vyučující základů společenských věd. Kurz se věnoval teoretické i praktické stránce metody CLIL a jejímu využití na střední škole. Oba učitelé si zdokonalili své jazykové kompetence do té míry, že jsou schopni využívat tuto metodu v anglickém jazyce. Svědčí o tom i získaný certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Své nabyté znalosti prezentovali ostatním pedagogům, Asociaci ředitelů škol Moravskoslezského kraje a vyučující základů společenských věd připravila pro vedení školy a ostatní pedagogy ukázkovou hodinu.
c) Jazykové kurzy (Anglie, Španělsko) zaměřené na metodiku v cizích jazycích absolvovali tři vyučující anglického a jedna vyučující španělského jazyka. Kurzy se zabývaly motivací studentů, rozvojem veškerých jazykových dovedností a metodami, jak učit cizí jazyk zábavně a zároveň vést studenty ke
kritickému myšlení. Součástí výuky byly také reálie o daných zemích. Všichni učitelé obdrželi certifikát o úspěšném ukončení kurzu. Získané poznatky poté využili při tvorbě pracovních listů a didaktického materiálu pro vyučující, kteří připravují studenty na maturitní a mezinárodní zkoušky.
d) Jazykové kurzy v Anglii absolvovali úspěšně dva vyučující matematiky a informatiky a získali certifikát o dosažení úrovně B2. Oba anglický jazyk již používají jak v rámci mezinárodních projektů (Erasmus+), tak ve výuce a také při tvorbě webových stránek školy.
Výsledkem projektu bylo tedy bezesporu zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností učitelů, které by mělo vést k samostatnému vedení mezinárodních projektů, efektivnějšímu využívání různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, rozvíjení účinnějších postupů v učení a reflektování procesu vlastního učení a myšlení. Významným přínosem projektu je také zvýšení konkurenceschopnosti školy v rámci Moravskoslezského kraje, její profilace, zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků ke studiu cizích jazyků a rozvoje multikulturního evropského myšlení.

 

Erasmus +

Erasmus + (vzdělávací program Evropské unie) podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Naší škole byl v roce 2016 schválen projekt klíčové akce 1 (KA 1), která podporuje mobilitu jednotlivců. Projekt s názvem Evropská škola (2016 – 2018) je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na jazykové a metodické vzdělávání v anglickém a španělském jazyce, na implementaci metody CLIL do výuky dějepisu a základů společenských věd a na spolupráci s partnerskou školou v Budapešti, a to prostřednictvím tzv. job-shadowingu.

Výsledkem projektu by mělo být zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností učitelů, zlepšení práce s mládeží, samostatné vedení mezinárodních projektů, efektivnější využívání různých strategií učení k získání a zpracování poznatků a informací, rozvíjení účinnějších postupů v učení a reflektování procesu vlastního učení a myšlení. Prioritním přínosem projektu je pak zvýšení konkurenceschopnosti školy, zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků ke studiu cizích jazyků a rozvoje multikulturního evropského myšlení.

V rámci klíčové akce 2 (KA 2), která podporuje strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe, škola spolupracuje se Španělskem, Švédskem a Itálií na projektu Y.E.S. plus (Youth Empowering Society: Targeting Social Inclusion), 2016 – 2018.

Cílem projektu je spolupráce s výše uvedenými školami na tématu sociální inkluze, vyměna zkušeností, organizování společných aktivit, práce na výstupech projektu a následně jejich sdílení a šíření i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se zástupci škol setkají na projektových schůzkách na jednotlivých školách, budou monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci projektu dojde také ke krátkodobým výměnným pobytům žáků.

 

Youth Empowering Society: Targeting Social Inclusion (Y.E.S. plus)


Projekt se zaměřil na poznání sociální inkluze, a to především inkluze imigrantů ve Španělsku, Itálii, Švédsku a České republice. Cílem bylo posílit u studentů a učitelů hodnoty solidarity, respektu, spolupráce, tolerance a kritické a analytické myšlení. Otázkou bylo, jak může škola ve spolupráci s projektovými partnery přispět k dané problematice. 

Studenti (aktivně zapojeno 50 českých studentů) se seznámili s problematikou migrace v daných zemích prostřednictvím besed a přednášek, a to nejen s odborníky (Organizace pro pomoc uprchlíkům, UNHCR ČR, Amnesty International, beseda s dr. Horákovou z Ostravské univerzity, beseda s doc. Pytlíkovou z VŠB Ostrava, beseda s europoslancem prof. J. Kellerem, beseda s bezpečnostním analytikem T. Pojarem), ale také se samotnými imigranty (rodiči nebo studenty dané školy). Navštívili migrační centra (Centrum pro přijímání cizinců v Ostravě), romskou kolonii Bedřiška v Ostravě, kde debatovali s místními obyvateli, účastnili se workshopů (právnický workshop o azylovém a migračním právu; Svět v pohybu o příčinách a důsledcích migrace, Boj proti předsudkům) a také zmapovali genealogii vlastní rodiny (Family Track Map). Zároveň sami vyhledávali a zpracovávali informace o migraci a jejich historických kořenech na našem území, a následně je pak prezentovali na projektových setkáních.

Pro práci využili platformu TwinSpace a google disc, kde nahráli veškeré výstupy a materiály v angličtině, která byla po celou dobu pracovním jazykem projektu. Použity byly především metody TBL (Thinking Based Learning), PBL (Problem Based Learning), Flipped Classroom, Visible Learning, metoda analýzy statistických dat a sdílení zkušeností.

Přínosem pro všechny byly bezesporu výměnné pobyty (Benidorm, Stockholm, Paderno Dugnano, Ostrava), kdy studenti společně sesbíraný materiál prezentovali, dále zpracovávali, nahrávali a veškeré aktivity také evaluovali. Zajímavé bylo srovnání dvou případových studií, kdy všichni studenti ve své zemi zjišťovali možnost pobytu dvou imigrantů, a to z hlediska migračního a azylového práva v dané zemi. Po dobu projektu probíhaly také aktivity (Bank of Time), které se zaměřily na konkrétní pomoc uprchlíkům, jako byl například sběr šatstva. 

K společným výstupům všech zúčastněných patří Kniha příběhů, ve které jsou nahrány příběhy migrantů, dále záložky s citáty, které nejlépe vystihují pocity migrantů, pětijazyčný slovníček k problematice migrace (anglicky, španělsky, italsky, švédsky a česky), didaktický materiál pro učitele k výuce sociální inkluze v hodinách základů společenských věd (Social Cohesion), projektová píseň I Wish I Could Part the Seas (soundtrack v závěrečném dokumentu), prezentace studentů v hodinách dějepisu, angličtiny a na všech projektových setkáních. A v neposlední řadě je to deklarace Jak být dobrým občanem (Declaration of Intents), která byla přečtena v rámci závěrečného setkání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě. Veškeré materiály se staly zároveň podkladem pro závěrečný dokument In their shoes, který názorně ukazuje celé projektové období (viz https://www.youtube.com/watch?v=4_FjT9b7QZY).

Projekt byl po celou dobu evaluován studenty a učiteli, na závěrečné evaluaci se podílelo i vedení školy. Kromě studentů na něm participovali také učitelé, kteří se scházeli v rámci mezinárodních setkání (Ostrava, Paderno Dugnano, Benidorm). O veškerých aktivitách byli informováni rodiče, ostatní pedagogové, studenti i široká veřejnost, a to prostřednictvím nástěnek, pedagogických porad, webových stránek, dnů otevřených dveří, novinových článků a prezentace na KÚ Moravskoslezského kraje. Záložky a slovníček byly distribuovány do migračního centra, knihovny, Sdružení rodičů, na Krajský úřad, učitelům základů společenských věd a také předány europoslanci prof. Kellerovi. 

Dopad projektu byl zřetelný u všech účastníků, především však u českých studentů, kteří mají v porovnání s ostatními partnery v oblasti sociální inkluze a imigrace malé zkušenosti. Pobyt v partnerských zemích a v rodinách (v některých případech v rodinách samotných imigrantů) vedl k prohloubení povědomí o multikulturním životě, toleranci a rasové snášenlivosti, o vzájemném porozumění a také o nutnosti bojovat s určitými stereotypy chování v české společnosti.

Navázaná spolupráce s partnerskými školami bude pokračovat v rámci dalšího projektu Erasmus+, stejně jako spolupráce s některými výše zmíněnými organizacemi (Organizace pro pomoc uprchlíkům).

Ivana Freitagová, koordinátorka projektu

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n