Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Aktuality

Série odborných geografických přednášek na PřF Ostravské univerzity

Série odborných geografických přednášek na PřF Ostravské univerzity

Během října a listopadu se studenti níže uvedených tříd, resp. seminářů, zúčastnili několika geografických přednášek v rámci výuky zeměpisu. Odborné besedy byly vedeny vyučujícími z přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Celý blok vždy obsahoval jak expoziční část, tak i diskusní, kdy se žáci mohli doptávat na detaily, na které se během přednášky nedostalo. Všem níže uvedeným odborníkům děkujeme za rozšíření vybrané problematiky.

 

Politická geografie Indopacifické Asie

Přednášející: Mgr. Lukáš Laš, Ph.D.

Termín: 18. 10. 2023

Třída: seminář ze socioekonomické a politické geografie (4.A, 6.S)

Anotace: Těžiště světové ekonomiky a politiky se začátkem 21. století přesunulo ze severoatlantické do indo-pacifické oblasti Asie, v níž sídlí více než polovina obyvatel planety. Mimořádně rozmanitý region, ve kterém u sebe sousedí asijské úspěšné moderní a mocné státy a taky chudé rozvojové státy v tranzici, je místem dynamické bezpečnostní situace. Proč je region Indopacifické Asie významný a proč bychom se jím měli zabývat ve středoevropském prostoru? Přednáška představí vybraná témata, jakož i reflektuje postoje EU.

EU – minulost, přítomnost a budoucnost

Přednášející: doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Termín: 24. 10. 2023

Třída: 5.S

Anotace: Od konce druhé světové války hledají evropští politici a zainteresovaní odborníci i občané odpověď na otázku „Jak organizovat vztahy mezi národními státy v Evropě, aby byl dlouhodobě zajištěn mír a prosperita?“. Odpovědí byl a je proces evropské integrace, který má své zastánce i odpůrce. Přednáška s následnou diskusí představí historické pozadí evropského integračního procesu, jeho aktuální stav a možné alternativní vývojové perspektivy.

Rwanda – země tisíců kopců

Přednášející: Mgr. Jan Macháček, Ph.D.

Termín: 24. 11. 2023

Třída: seminář ze socioekonomické a politické geografie (3.A, 3.C)

Anotace: Rwanda, země tisíců kopců, jak rádi říkají místní, je jeden z nejmenších a také nejzalidněnějších států na africkém kontinentě. Díky svému hornatému povrchu je často označována Švýcarskem Afriky. Se Švýcarskem ovšem tato země nemá společné jen hory, ale také nejmenší míru korupce v celé Africe. Jak vypadá země, kde v roce 1994 proběhla jedna z největších genocid od druhé světové války a jakým způsobem se těží minerály používané pro výrobu mobilních telefonů?

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n