Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Aktuality

MATH4U aneb Jak nemít strach z matematiky?

MATH4U je nezpoplatněný portál vhodný pro středoškolské studenty a jejich učitele matematiky. Je k dispozici v češtině, angličtině, slovenštině a polštině.

Portál vytvářela v rámci projektu Erasmus+ skupina pedagogů FEI z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na tvorbě databáze příkladů se podíleli učitelé dvou ostravských, dvou slovenských a jednoho polského gymnázia.

Hladnov a portál Math4U

Mgr. Iva Skybová už 8. rok pracuje na tvorbě obsahu mezinárodního portálu Math4U a nově s ní spolupracuje Mgr. Petr Otipka, Ph.D. Učitel matematiky RNDr. Adam Hlaváč, Ph.D. se na tvorbě podílel 5 let. Na portále lze najít celou středoškolskou matematiku rozdělenou do 12 oblastí. Každá z nich je pokryta dostatečným počtem příkladů, her, motivačních materiálů a výukových aplikací. Studentům i učitelům je k dispozici obrovské množství materiálů pro individuální procvičování i pro zařazení do výuky, a to

– 6 000 příkladů k procvičení, z toho 2 000 příkladů řešitelných z hlavy

– 300 tréninkových her pro procvičení základních dovedností

– 220 příkladů typu „najdi chybu“ pro budování kritického myšlení

– 50 aplikačních příkladů ukazujících využití v praxi

– 5 jazyků (čeština, slovenština, polština, angličtina, španělština) – využitelné pro CLIL, bilingvní školy, cizince

Portál je určen pro studenty, učitele a celé třídy. Lze zde najít interaktivní aplikace a materiály k procvičování a generování testů na míru z libovolného učiva středoškolské matematiky.

Studenti si mohou sestavit on-line test dle svých požadavků. Vyberou si téma, počet otázek a mohou procvičovat. Na počítači, tabletu nebo mobilu, kdykoliv a kdekoliv.

Učitelům nabízí možnost vytvořit si testy (dokonce ve dvou variantách A a B) a písemky na míru, domácí úkoly nebo soutěže pro celé třídy ke společnému i samostatnému procvičování. Učitelé si sestaví test a kód k testu předají studentům. Tito si ho otevřou na mobilu v aplikaci Test4U. Rovnou test vyřeší a výsledky odešlou učiteli, který na ně pak může ve výuce okamžitě reagovat.

Výuka celých tříd se oživí pomocí tréninkových her nebo soutěží. Některé hry jsou připravené pro procvičování základních početních dovedností, jiné si může učitel sestavit sám z příkladů, které si vybere.

Třešničkou na dortu jsou obsáhlejší příklady typu „najdi chybu“ pro budování kritického myšlení a ukázkové aplikační příklady, které pomohou zodpovědět na otázku „A k čemu mi to bude?“.

Samozřejmostí je, že hladnovští učitelé matiky portál ve výuce používají. Proto také RNDr. Adam Hlaváč, Ph.D. vystoupil na konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky konané v listopadu 2023 v Českých Budějovicích. Jeho workshop pomohl učitelům seznámit se s možnostmi tohoto portálu a jeho způsoby využití ve výuce středoškolské matematiky.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n