Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Aktuality

MATH4U aneb Jak nemít strach z matematiky?

MATH4U je nezpoplatněný portál vhodný pro středoškolské studenty a jejich učitele matematiky. Je k dispozici v češtině, angličtině, slovenštině a polštině.

Portál vytvářela v rámci projektu Erasmus+ skupina pedagogů FEI z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na tvorbě databáze příkladů se podíleli učitelé dvou ostravských, dvou slovenských a jednoho polského gymnázia.

V tomto školním roce do projektu vstoupili i pedagogové naší bilingvní školy. Jejich úkolem je překlad stávajícího obsahu do španělštiny a tvorba nových otázek odpovídajících španělskému kurikulu. Dříve zapojené školy pokračují ve své práci a doplňují nové typy úloh.

Momentálně má portál tři části - Matematika pro studenty, Matematika pro učitele a Matematika pro třídu. Společné pro všechny části je členění databáze otázek do 12 tematických celků.

Matematika pro studenty nabízí k procvičení 4 000 úloh ve 12 oblastech. Úlohy lze spustit nejen na počítačích, ale i na všech mobilních zařízeních, student může volit jednu ze tří nabízených oblastí a zaměřit se buď na dané téma, nebo na souhrnné opakování.

Matematika pro učitele umožňuje snadnou tvorbu interaktivních i papírových testů s širokým uplatněním, např. pro domácí opakování, souhrnné opakování apod. Testy lze vytvářet z celé databáze 4 000 úloh.

Matematika pro třídu zahrnuje 150 zajímavých výukových her využitelných pro oživení výuky a procvičení učiva.

Takže nyní stačí otevřít stránky http://math4u.vsb.cz/ a už jen procvičovat.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n