Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Aktuality

Erasmus+KA1 2020 – 2022

PROJEKT EVROPSKÁ ŠKOLA III

Prohloubení profesních dovedností prostřednictvím podpory cizích jazyků

Projekt Evropská škola III je součástí strategického dokumentu Gymnázia Hladnov a JŠ o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Navázal na předchozí projekty Evropská škola I a Evropská škola II a zaměřil se na job shadowing na slovenských bilingvních školách, na výukovou činnost na středních školách v zahraničí, na jazykový a metodický kurz angličtiny a na kurz o environmentálním vzdělávání.

Projekt, do kterého bylo zapojeno celkem devět vyučujících, se soustředil na tyto oblasti.

1a) Stínování (job shadowing) na bilingvním gymnáziu v Žilině se zúčastnil ředitel školy a jeho zástupce. Ředitel školy sledoval, jak se na bilingvním gymnáziu realizuje školská politika, řídí vzdělávání žáků a lidské zdroje, jak se využívají informační technologie.

Zástupce školy se zaměřil na evaluaci žáků, testování žáků, práci metodika prevence, výchovného poradce, psychologa školy.

1b) Stínování vedoucí bilingvní česko-španělské sekce na bilingvním gymnáziu v Bratislavě se věnovalo metodologii výuky předmětů vyučovaných ve španělštině (španělský jazyk a literatura, fyzika, chemie, dějepis), používaný didaktický materiál, mimoškolní aktivity a organizaci a náplň přijímacích a maturitních zkoušek.

2a) Výukový pobyt ve Španělsku absolvovala mladá vyučující španělského jazyka, která výukou v cizí zemi získala zkušenosti a prohloubila si znalosti didaktiky a metodologie. Jde o vyučující, která se zaměřuje na komunikativní a kulturní výukové metody.

2b) Výukový pobyt na Slovensku uskutečnila vyučující českého jazyka, dějepisu a mediální výchovy. V rámci předmětu Slovenský jazyk a literatura vyučovala českou literaturu a současné slovenské a české jazykové a kulturní vztahy. V mediální výchově odučila téma Masmédia a prosociálnost a v rámci dějepisu charakteristiku vzniku Československa. Zároveň se obohatila o znalosti počítačové grafiky, které chce využít při tvorbě školního časopisu, webu, ebooků.

3) Jazykový kurz angličtiny absolvovaly dvě vyučující českého jazyka a hudební výchovy, které se vrátily po delší mateřské dovolené. V kurzu si zlepšily jazykové dovednosti, komunikační schopnosti a zároveň se v rámci kurzu věnovaly kulturním hodnotám a tradicím. Nešlo pouze o teoretickou výuku, nýbrž i praktická cvičení a návštěvy kulturních událostí.

Kurzy byly původně (před pandémií koronaviru) plánovány v Irsku. Vzhledem k tomu, že organizace zajišťující kurzy s námi v roce následujícím nekomunikovala, obrátili jsme se na agenturu (CK INTAKT), která nám zajistila jazykový kurz angličtiny na Maltě. Obsah mobility byl naplněn, i když v jiné destinaci.

4) Metodologický kurz zaměřený na ekologickou a environmentální výchovu se měl původně uskutečnit na Islandu.

Stejně jako v předchozím případě, organizace, kterou jsme našli na stránkách www.schooleducationgateway.eu, po pandémii koronaviru na daný kurz ( Iceland Outdoor Education) nereagovala. Z toho důvodu naše vyučující absolvovala po pandémii koronaviru kurz se stejným zaměřením ve Finsku (Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach). Změny byly prokonzultovány a schváleny Národní agenturou.

5) Metodologický kurz pro učitele angličtiny absolvoval vyučující angličtiny. Šlo o mobilitu navíc, kterou jsme pokryli z ušetřených financí a prostředků na organizaci. Kurz se uskutečnil v létě 2022 v Irsku.

Výsledkem projektu bylo bezesporu zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností učitelů, které povede k samostatnému vedení mezinárodních projektů a efektivnějšímu využívání různých strategií učení.

Zvýšily se kompetence vedoucích pracovníků, oborově předmětové kompetence, kompetence didaktické a pedagogické a kompetence osobnostně kultivující.

Významným přínosem projektu je také zvýšení konkurenceschopnosti školy v Moravskoslezském kraji, její profilace, zkvalitnění výuky, zvýšení motivace žáků ke studiu a rozvoj multikulturního evropského myšlení.

Projekt byl původně naplánován na období 2020 – 2021, z důvodu pandémie koronaviru bylo oficiálné schváleno jeho prodloužení do roku 30. 9. 2022.

Veškeré mobility splnily cíle žádosti, i když ve třech případech proběhly kurzy v jiných než naplánovaných destinacích.

Projektu se účastnili:

Mgr. Kateřina Břusková Komendová, Mgr. Irena Eibenová, PaedDr. Ivana Freitagová, Mgr. Nataša Chmelová, Mgr. Veronika Hurtová PhD., Mgr. Lucie Jemelková, Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Jiří Košťál, Mgr. Vratislav Patrman

IVANA FREITAGOVÁ, koordinátorka projektu

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n