Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a inovativní výuku matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Dům zahraniční spolupráce vstupuje v rámci svého členství v síti EUN do mnoha inovativních evropských projektů zaměřených na metodickou podporu využívání ICT ve výuce. Do projektů jsou zapojovány české školy a učitelé, kteří se v nich učí technologie smysluplně využívat a zapojovat je do výuky všech předmětů na různých stupních vzdělávání.

 

V září 2010 se rozběhl rozsáhlý evropský projekt iTEC - Innovative Technologies for an Engaging Classroom, do kterého je zapojeno celkem 27 partnerů včetně 15 evropských ministerstev školství. Projekt řízený organizací European Schoolnet, do kterého Evropská komise investuje v průběhu čtyř let téměř 9,5 milionů EUR, se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi.

Gymnázium Hladnov se stalo jednou z pilotních škol v České republice a měli jsme možnost vyzkoušet již druhý scénář, podle kterého jsme vyučovali matematiku na našem gymnáziu.

Benchmark and Design (Srovnávej a tvoř)

Třída 5. S a 2. B se pod vedením Mgr. Ivy Skybové rozhodla vyzkoušet novou vyučovací metodu, která je založena na aktivním přístupu žáků k výuce a zapojení ICT techniky do vyučování.

Prvním krokem bylo rozhodnout se, kterému učivu se budou žáci věnovat. Vyhrály Výrazy a proměnné.

Po rozdělení do týmů si každá skupina s využitím školního Moodle prostředí začala shromažďovat informace ke zvolenému zadání a rozhodli se vytvořit výukový program pro mladší spolužáky.

Tým č. 1 (Daniel Šebela, Daniel Bělák, Marcela Parolková, Robin Hegedüs) vytvořil pomocí programu Prezi interaktivní matematickou hru a Tým č. 2 ( Jan Přindiš, Tereza Šimečková,Vendula Filipcová, Lukáš Nowak, Tomáš Rybenský) vytvořil program pro interaktivní tabuli, který slouží k procvičování výrazů.

V poslední fázi museli žáci zvednout hlavu od počítačů, se kterými jim to opravdu šlo, a naučit třídu 1. S pracovat s výrazy a proměnnými pomocí jejich produktů.

Jak se jim dařilo, můžete shlédnout na videu.

Všem zúčastněným patří velká pochvala, protože byli v jejich snažení úspěšní a dokázali, že lze propojit počítače, matematiku a ještě se u toho pobavit. Neméně spokojeni byli i žáci 1. S, kterým se interaktivní hodina velmi líbila.

Pokud Vás myšlenka výukových scénářů zaujala, zde nabízíme odkazy s detailními informacemi.

European Schoolnet, evropský portál: http://itec.eun.org
ITEC český portál: http://www.itecblog.cz
ITEC videa: http://www.youtube.com/playlist?list=PL15AC39FE46C8D779&;feature=mh_lolz

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n