Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

(Calibarting eLearning in Schools - http://calibrate.eun.org)

je 30-měsíční evropský projekt zaměřený na vývoj a ověřování nových nástrojů a optimálních podmínek (kalibrace) pro začlenění e-learningu do školní praxe a v práci učitelů. Projekt, do něhož je zapojeno osm ministerstev školství: Belgie, ČR, Estonska, Litvy, Maďarska, Polska, Rakouska a Slovinska, probíhá od října 2005 do března 2008.

 

Projekt Calibrate navazuje na výsledky tří úspěšných projektů IST 5. rámcového programu Evropské komise zabývajících se vývojem a využití technologií v informační společnosti (IST - Information Society Technologies): Celebrante, ITCOLE a VALNET. Calibrate patří do skupiny projektů IST 6. rámcového programu EU usilující o integraci informačních a komunikačních technologií v rozšiřující Evropě.

Strategický význam projektu: pomůže poskytnout rámec pro novou veřejně přístupnou evropskou výměnu vzdělávacích objektů (LRE - Learning Resources Exchange), kterou by měla od roku 2007 nabízet mezinárodní organizace European Schoolnet (EUN). Naše škola patří mezi oněch sedm škol ČR, které se účastní této práce a podílejí se na testování prostředí portálu a Toolboxu Calibrate.

Za školu pracuje tým čtyř učitelů (vyučující JA - Mgr. Miroslav Hlavačka Ph.D., M - Mgr. Dagmar Kocichová, humanitních předmětů - Mgr. Eva Gurná a přírodovědných předmětů - Mgr. Petra Botlíková ). Jejich úkolem bylo používat digitální výukové zdroje z LRE alespoň ve dvou vyučovacích jednotkách za měsíc (http://community.eun.org/eunCommunity/file_archive/751-070818-051949.doc).Své zkušenosti zaznamenávali do blogu - účastnili se on-line diskusí a vyměňovali si nápady a navzájem si pomáhali řešit problémy, které vyvstali při vyhledávání mezinárodních zdrojů v tomto novém virtuálním prostředí. Validační moderátoři v každé zemi, které koordinuje Andrea Kárpáti, která v rámci UNESCO předsedá sekci ICT ve vzdělávání a zároveň působí na Univerzitě Loráda Eotvose v Budapešti, shromažďuje informace podle rámce European Schoolnetu SIPTEC (rámec pro posuzování dopadu zásahů do školních systémů na všech úrovních, od jednotlivých žáků a škol až po širší národní kontext).

Zprávu učitelů o použitelnosti LRE a Toolboxu ve výuce jsou shromážděny v podobě učebních plánů s komentáři.

Národní validační moderátoři (B. Brdička Ph.D., PF UK za ČR) poskytli šablony a na konci každého měsíce je shromáždili. Měsíční shrnutí těchto informací a údajů připravil maďarský validační tým a odesla je vývojářům LRE a Toolboxu. Nástroje se tak zdokonalují. Setkání celorepublikového týmu:

  • Praha, Brno, Kopřivnice
  • Celostátní konference Poškole, Sedmihorky, 25. - 27.4.2007
  • Pověření zástupci za ČR - Portorož, Slovinsko, 22.- 25.8.2007 setkání učitelů, vývojářů i výzkumníků na Letní škole ve Slovinsku
  • Mezinárodního pracovního setkání se za sekci matematiky za ČR účastnila Mgr. Dagmar Kocichová.

Druhá fáze proběhne od října 2007 do března 2008.

Nové složení pracovního týmu: Mgr. Dagmar Kocichová - oblast matematika Mgr. Petra Botlíková - ze sekci přírodovědných předmětů Mgr. Martin Vonášek za sekci humanitních předmětů Mgr. Petra Janasová za sekci jazyka anglického Pracovní setkání 1) 21.9.2007 - PF UK, Praha

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n