zive jazykyČtyřletý obor Gymnázium živé jazyky

poskytuje žákům všeobecné gymnaziální vzdělání. V průběhu studia je posílena hodinová dotace výuky anglického jazyka a podobně jako u klasického oboru zahrnuje předměty humanitní, přírodovědné i společenskovědní. Žáci mají možnost individuálního zaměření pro budoucí studium na vysoké škole prostřednictvím volitelných seminářů ve 3. a 4. ročníku.

Žáci mohou vybírat:

  • z nabídky povinných jazyků: jazyk anglický, jazyk německý, jazyk francouzský, jazyk španělský
  • z nabídky nepovinných jazyků: jazyk anglický, jazyk ruský, latina
  • z široké nabídky povinně volitelných seminářů
  • z nabídky mimoškolních aktivit (sborový zpěv, filmový klub, EKO kroužek, divadelní kroužek, kroužek fotografování, soutěže, olympiády, středoškolská odborná činnost)

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail: gymnazium@hladnov.cz
Web: hladnov.cz

Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n

Moravskoslezský krajlogo ostrava logo rsbp logo OP VK logo eduin Logo Evropská jazyková cena Label logo Oxford logo Erasmus

logo doe logo etwinning

 Logolink png