Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Bilingva - šestileté česko-španělské studium

Bilingvní studium

bilingvniNaše gymnázium je první bilingvní (dvojjazyčné) gymnázium v Moravskoslezském kraji. Nabízí intenzivní studium španělského jazyka a následně i studium vybraných předmětů ve španělském jazyce. Je určeno žákům 7. tříd i žákům sekund víceletých gymnázií, kteří se mohou seznámit s výukou, didaktickým materiálem a osobně i s učiteli jednotlivých předmětů na dni otevřených dveří, případně během celého školního roku.

Koncepce studia byla vytvořena v roce 1990 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství a kultury Španělska. Na našem gymnáziu bylo bilingvní studium zahájeno 1. 9. 2004 za přítomnosti španělského velvyslance, pana Santiaga Cabanase. V současné době u nás studuje 164 žáků v šesti ročnících.

První dva roky studia je posílena výuka španělského jazyka, od třetího ročníku se ve španělštině vyučuje také dějepis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie. Studium je koncipováno jako všeobecné, tzn. že i rozsah ostatních předmětů umožňuje žákům hlásit se na všechny typy vysokých škol.

Naši absolventi studují ve Španělsku na Univerzitě v Granadě (právo, filologie, politologie, ekonomie), v Praze na Karlově univerzitě (lékařská fakulta, právnická fakulta, filozofická fakulta, fakulta sociálních věd, matematicko-fyzikální fakulta), ČVUT (fakulta architektury), Vysoké škole ekonomické (národohospodářská fakulta, fakulta financí, fakulta mezinárodních vztahů), na Masarykově univerzitě v Brně (přírodovědecká fakulta), na Univerzitě Palackého v Olomouci (filozofická fakulta), na Ostravské univerzitě (filozofická fakulta, přírodovědecká fakulta, lékařská fakulta) a na Vysoké škole báňské v Ostravě. Na výuku během školního roku dohlíží prostřednictvím jazykového atašé španělské ministerstvo školství, které po celou dobu studia vybírá španělské učitele a zároveň dodává žákům zdarma učebnice a další didaktický materiál. Knihovna zřízená při španělské sekci obsahuje nejen odbornou a krásnou literaturu, ale i španělské časopisy a filmy na DVD.

Španělské ministerstvo školství každoročně vyhlašuje literární soutěž Ruta Quetzal, ve které naši žáci dosahují každoročně vynikajících výsledků (1. místo v celostátním kole v roce 2006, 2010, 2011).

Žáky také připravujeme k mezinárodním jazykovým zkouškám D.E.L.E. (http://diplomas.cervantes.es), které usnadňují studium na zahraničních univerzitách či pomáhají získat práci v Evropské unii. Projekty Comenius a eTwinning umožňují žákům procvičit španělštinu aktivně nejen prostřednictvím virtuálního prostředí, ale také v rámci výměnných pobytů.

Velká pozornost a péče se věnuje mimoškolním aktivitám. Na škole pracuje divadelní kroužek, který vždy na jaře připravuje představení ve španělském jazyce a který nás úspěšně reprezentoval na mezinárodním španělském divadelním festivalu v Bulharsku, Rumunsku a Polsku. V roce 2009 se naše škola stala spoluorganizátorem 1. ročníku národní přehlídky studentského španělského divadla, jehož se také pravidelně účastní. Od roku 2005 organizujeme u příležitosti Dne knihy každoročně maraton v četbě Dona Quijota, do kterého se každý rok zapojuje čím dál více středních škol našeho kraje.

Trvalou součástí výuky se od roku 2005 staly jazykově-poznávací zájezdy do Španělska (Madrid, Segovia, Toledo, Ávila, Barcelona, Tarragona, Girona, Figueras, Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, Gibraltar).

Cílem dvojjazyčného studia je připravit žáky kvalitně nejen k maturitě a následně k přijímacím zkouškám na vysoké školy, ale i pomoci jim uplatnit se v rámci multikulturní Evropy.

https://drive.google.com/file/d/1xqktSwLyZ9WMTJhiYz0BV6pAtq23sYlh/view

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n