Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Činnost školního psychologa

  • individuální péče o žáky (konzultace, diagnostika, terapie, poradenství)
  • krizová intervence a psychologické vedení v období krize
  • zjišťování příčin školní neúspěšnosti
  • poradenství v oblasti profesní orientace, zjišťování studijních předpokladů
  • práce s třídními kolektivy (diagnostika, intervence)
  • pomoc při adaptaci na nový třídní kolektiv
  • spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů s metodikem prevence, s výchovným poradcem
  • individuální konzultace pro rodiče, zákonné zástupce
  • konzultace pro učitele
  • spolupráce s dalšími odborníky v péči o žáka (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, pediatr, pedopsychiatr, sociální odbor a další zařízení)


Školní psycholog

Školní poradenské pracoviště 
 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n