Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

3. 6. 2015 se uskutečnila celodenní terénní přírodovědná exkurze do Olomouce a okolí pro členy přírodovědného kroužku a další zájemce z řad žáků našeho gymnázia. Žáci si nejprve prohlédli ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. Poté navštívili Dům přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou a v okolí pozorovali při terénní vycházce zajímavé druhy rostlin a živočichů vázané na biotop lužního lesa. Poslední zastávkou přírodovědné exkurze bylo Science centrum UPOL v Pevnosti poznání v Olomouci.

4. 5. 2016 – exkurze Přírodovědného kroužku do ZOO Ostrava na výukový program „Šelmy“ doplněný komentovanou prohlídkou.

19. 4. 2016 reprezentovalo 8 členů Přírodovědného kroužku naše gymnázium na Dni Země na Hlavní třídě v Porubě, kde připravili pro veřejnost stánek s hravými aktivitami zaměřenými na propagaci přírodovědy. Úkoly měly různou obtížnost, takže se mohli zapojit návštěvníci všech věkových kategorií.

 

18. 2. 2016 jsme uspořádali Den pro lemura. Žáci a zaměstnanci našeho gymnázia přispěli na adopci lemura Sclaterova celkem 2000,- Kč. Výtěžek byl předán v ZOO Ostrava 9. 3. 2016.

3. 12. 2015 byla pro členy přírodovědného kroužku i další zájemce uspořádána přednáška s názvem Palmový olej, problém, který se vás týká. Přednášku s diskusí vedl Robert Bulava, absolvent gymnázia Hladnov.

 

2. 12. 2015 Den otevřených dveří – členové kroužku prezentovali v biologické laboratoři stereomikroskopii, pokusy z oblasti mineralogie a pozorování na téma krystaly v anorganické přírodě i ve tkáních organismů.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n