Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Naučná stezka

logo - stezkaNaučná stezka byla vybudována v roce 2014 v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ (NatTech MSK), reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008, ev. číslo smlouvy 01918/2013/EP.

Zaměření stezky je převážně dendrologické, ale upozorňuje i na další biologické zajímavosti v areálu našeho školního pozemku. Hlavním cílem je seznámit návštěvníky se 40 druhy dřevin, poukázat na jejich určovací znaky, zajímavé vlastnosti a praktickou využitelnost. Stezku doplňují interaktivní prvky a pracovní listy, které umožňují zábavnou formou otestovat získané znalosti. V areálu naučné stezky jsou umístěny lavičky, pergola a venkovní učebna, kde je možné realizovat vyučovací hodiny praktických cvičení a biologických pozorování.

Pergola

Naučná stezka má sloužit nejen žákům hladnovského gymnázia, ale i partnerským základním školám a během speciálních akcí i široké veřejnosti.

Trasa začíná velkou úvodní tabulí s plánkem stezky před hlavním vchodem školy. Poté vede návštěvníka travnatou pěšinou na školní dvůr a odtud pokračuje okruhem v oplocené části školního pozemku.

Návštěvník naučné stezky zde může pozorovat stromy, keře, byliny, lišejníky, houby, bezobratlé i obratlovce a jejich pobytové znaky.

Stezka kol

Na zvídavé čekají panely s pohyblivými prvky a kvízy. Jedná se o čtyři interaktivní prvky. Žáci na nich najdou kvízy o lesích ČR a rekordech stromů, zkusí poznat strom podle siluety listů, přiřadit k danému druhu květy, plody i větvičky se zimními pupeny.

Gymnázium Hladnov uvítá i další zájemce o dendrologii a po předchozí domluvě umožní využití naučné stezky také třídám z jiných škol. Učitelé zde mohou realizovat s žáky vlastní vzdělávací aktivity, anebo využít naše připravené pracovní listy.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n