Klub nadaných dětí – MENSA klub

Kluby nadaných dětí jsou volnočasovou aktivitou zaměřenou na podporu rozvoje dětí nadaných vysokým intelektem. Tyto děti dostanou možnost seznámit se s neobvyklými úkoly, vyzkoušet své schopnosti a naučit se pracovat samostatně a kreativně. Činnost klubů je podporována organizací Mensa. Jedná se o mezinárodní společenskou organizaci založenou roku 1946 v Oxfordu. Sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání.

V našem kraji fungují kluby v Opavě, Frýdku-Místku, Karviné a Frenštátě pod Radhoštěm a v Ostravě v klubovně Gymnázia Hladnov a JŠ. Aktivity jsou určeny talentovaným dětem ve věku 10 až 14 let z celé Ostravy.

V období od ledna 2012 do konce března 2012 provedla na ostravských školách společnost Mensa základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Z celkového počtu 289 dětí ve věku 10 – 14 let přihlášených k testování splňuje podmínky přihlášení se do klubu 56 dětí, z nich nabídku na členství v klubu přijalo cca 25 dětí.

Program klubu spočívá ve dvou činnostech, a to jednak v zajímavých exkurzích (asi jedna měsíčně) a doplněním je rovněž zhruba jednou za měsíc možnost klubových setkání, zaměřených na rozvíjení schopností dětí prostřednictvím kvízů, hádanek, logických úloh, šifer, deskových her, soutěží a dalších aktivit, které dětem poskytují něco navíc, na co v běžném vyučování není čas. Tato setkání by probíhala ve školním klubu budovy Gymnázia Hladnov, a to ve středy od 15 do 18 hodin. Setkání vedou vždy 2 proškolení učitelé.

Co se exkurzí týče, máme v úmyslu (jsou předjednány) tyto návštěvy:

  1. Magistrát města Ostravy – náš sponzor, aneb „Jak se řídí město?“
  2. Jak funguje a k čemu slouží „Integrovaný záchranný systém Ostrava“
  3. „Na VŠB – TUO bude superpočítač“, beseda s pracovníkem KAM a návštěva VŠB
  4. „Kriminalistka v Ostravě“
  5. „Kouzelná chemie a zajímavá matematika“ na PřF OU
  6. „Letiště Ostrava“
  7. Záchranná stanice Bartošovice
  8. IQ park Liberec
  9. „Jak funguje přehrada?“ – Dlouhé stráně nebo Šance

Práce s nadanými dětmi je velmi náročná a vyžaduje kvalitní pedagogy a zkušené lektory z praxe.

Cílem exkurzí je nasměrovat nadané děti k zájmu o určitou oblast lidské činnosti a případnému studiu exkluzivních oborů vyžadujících inteligentní odborníky.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail: gymnazium@hladnov.cz
Web: hladnov.cz

Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n

Moravskoslezský krajlogo ostrava logo rsbp logo OP VK logo eduin Logo Evropská jazyková cena Label logo Oxford logo Erasmus

logo doe logo etwinning

 Logolink png