Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předmětová komise pro španělský jazyk

Složení předmětové komise:

 

Jméno a příjmení Konzultační hodiny

PaedDr. Ivana Freitagová 

 dle domluvy

Mgr. Vendelín Gold

 

Mgr. Karin Nogolová 

 

Mgr. Petra Psíková 

 

Mgr. José Antonio Rojo Gutiérrez

 

Mgr. Javier Pecharromán Carretero

 

Mgr. Nataša Konečná 

 

Mgr. et Mgr. Kateřina Carrillo Ugalde

 

Mgr. Elena Lobo Sánchez

 

 


Plán aktivit 

 

Datum

 

  Aktivita

 

září 

Jazykový poznávací zájezd do Španělska I (3. S, 4. S);

Jazykový poznávací zájezd do Španělska II (5. S + nebilingvní třídy); 30. 9. – 8. 10. 2022

Dokončení projektu Erasmus+ (KA1); Evropská škola III - Prohloubení profesních dovedností prostřednictvím podpory cizích jazyků (koordinátorka I. Freitagová).

Pokračování v projektu Erasmus+ KA122

Jedná se o projekt, během kterého 15 studentů bilingvního studia (ze 4. a 5. ročníku) a 4 učitelé stráví na jaře 2023 dva týdny na partnerské škole IES Prado Santo Domingo v Alcorcónu (Madrid). Budou se účastnit výuky a podílet na veškerých aktivitách školy.

Pokračování v e-Twinningovém projektu o totalitních systémech Rebelión en la Granja: una metáfora de la Historia. Projekt ve spolupráci se španělskou školou v Leónu propojuje mezipředmětové vztahy dějepisu, literatury a španělského jazyka; účastní se ho žáci 6. ročníku.

Zahájení činnosti španělského divadelního kroužku.

říjen – listopad

Účast studentů na recitační soutěži Semana Ostraña pořádané Gymnáziem Olgy Havlové

Organizace mezinárodních zkoušek DELE (18., 19. listopadu)

Den otevřených dveří

prosinec

 

leden

 

Organizace školního kola olympiády ve španělském jazyce

Příprava studentů k mezinárodním zkouškám DELE

únor

Den otevřených dveří

březen

 

 

Organizace Španělského kulturního jara (divadlo, gastronomie, film, tanec, jazykové dílny, besedy)

Organizace celostátního festivalu španělského studentského divadla (Divadlo loutek, 27. – 28. 3.)

Účast na mezinárodní studentské konferenci OSN ESMUN, Žilina

Spoluorganizace krajského kola olympiády ve španělském jazyce

duben

 

Jazykový poznávací zájezd do Španělska (nebilingvní třídy)

Organizace Dne s donem Quijotem (pro základní a střední školy)

Účast v soutěži Matematika ve fotografii (školní a celostátní kolo)

Účast v soutěži Fotomontaje (školní a celostátní kolo)

Organizace mezinárodních zkoušek DELE (A1 escolar, A2/B1 escolar)

 

květen

 

Organizace mezinárodních zkoušek DELE (B1, B2, C1)

červen

 

Návštěva Institutu Cervantes

Exkurze do španělských firem v rámci Moravskoslezského kraje

Liga de fútbol: účast na fotbalovém utkání bilingvních škol v Českých Budějovicích

Setkání nejlepších studentů bilingvního studia se španělským velvyslancem

Během celého školního roku budou také probíhat akce ve spolupráci se ZŠ Ostrčilova v Ostravě, a to především v těchto oblastech:

- návštěvy žáků ZŠ na naší škole a v hodinách španělštiny

- přednáška a beseda o Mexiku pro žáky ZŠ (K. Carrillo a žáci 4. S)

- příprava žáků k mezinárodní zkoušce DELE A1

- spolupráce s přípravou olympiády ve španělském jazyku pro žáky ZŠ

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n