Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předmětová komise pro matematiku

Složení předmětové komise:

Jméno a příjmení

Kontaktní e-mail

Mgr. Iva Skybová 

Mgr. Hana Procházková

Mgr. Jiří Košťál 

Mgr. Hana Morkesová

Mgr. Petr Otipka, Ph.D.

 

Mgr. Michaela Belková

Mgr. Elena Lobo Sánchez

 

Konzultační hodiny podle předchozí domluvy.

 

 

 


Plán aktivit:

Přehled soutěží ve školním roce 2023/2024

Aktivita

Období

Bližší informace

Logická olympiáda

září - říjen

www.logickaolympiada.cz

Matematický šampionát

říjen

http://www.wigym.cz/sampionat/

Matematická olympiáda

listopad - březen

http://mo.webcentrum.muni.cz

Internetová matematická olympiáda

listopad

http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx

Náboj Junior  listopad

https://junior.naboj.org/cz/cs/

Pythagoriáda

listopad

https://www.pythagoriada.cz/

Finanční gramotnost

říjen - prosinec

https://financnigramotnost.cz/

Škola matematického modelování

únor

http://skomam.vsb.cz

Matematický klokan 

březen

http://matematickyklokan.net

Matematický náboj 

duben

http://math.naboj.org

 

Používáme učebnice a pracovní sešity Didaktis

 

Významné události PK matematiky:

Celostátní konference matematiků v Pardubicích

Adam Hlaváč přednášel na konferencích v Rusku a v Uzbekistánu

Návštěva Diany Bannister v rámci projektu Creative Classrooms Lab (CCL)

Prezentace gymnázia na Dni otevřených dveří Moravskoslezského kraje

 

ŠKOMAM 2024

Školu matematického modelování (Škomam) pořádá již od roku 2005 Katedra aplikované matematiky (KAM) na VŠB - TUO. Jedná se o každoroční třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.
 
Stejně jako v předchozích letech se naši studenti Škomamu zúčastnili. Tým tvořený žáky 4.A Vojtěchem Míčkou, Martinem Miklasem a Matějem Šindlerem byl úspěšný také v tamní soutěží Škomam Cup. V těsném závěsu za žákyní z PORGu a druhými žáky SPŠ informatiky a elektrotechniky obsadili krásné třetí místo se ztrátou pouhých 0,7 bodu za vítězkou soutěže.

Hladnov a portál Math4U

Math4U

Náš student zvítězil v krajském kole SOČ v oboru matematika!

V pátek 5. května 2023 se v prostorách VŠB-TUO konala krajská přehlídka prací SOČ, na níž po úspěšném zvládnutí školního i okresního kola reprezentoval naši školu Matěj Šindler z 3.A.

Se svou prací „Čtyřstěnná kostka“, ve které s využitím teorie grafů zkoumá vlastnosti hlavolamu pyramorphix, se Matěj umístil na 1. místě! Gratulujeme a držíme palce v celostátním kole, které se bude konat ve dnech 16.–18. června 2023 v Plzni.

NÁBOJ

V pátek 21. 4. 2023 se v prostorách Slezské univerzity v Opavě uskutečnil další ročník tradiční mezinárodní týmové matematické soutěže Náboj. Po třech „covidových“ ročnících, kdy se soutěž ve své tradiční podobě nemohla uskutečnit, se konečně zase mohlo soutěžit naplno a účastníci si mohli Náboj užít v plné parádě.

Naše gymnázium letos reprezentovaly 3 týmy: Tým „seniorů“ (studenti 3. nebo 4. ročníků) ve složení Vojtěch Míčka, Matěj Šindler, Simona Sackeová, Jan Kolář, Patrik Adámek a dva „juniorské“ týmy ve složení Veronika Obrusníková, Richard Chýlek, Klára Sobolová, Zuzana Glacová, Adrien Petrzik a Reina Klimoszková, Klára Sukupová, Natálie Houčková, Karolína Stankušová, Sofie Šimková.

Konkurence byla opravdu velká (v ČR bylo přihlášeno 136 juniorských týmů, 135 seniorských; mezinárodně bylo přihlášeno 479 juniorských a 468 seniorských) a přestože se naše týmy na předních příčkách neumístily, obsadily pěkná místa v prostřední části výsledkové listiny. Děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na další ročník soutěže.

Hra EDULARP (Educational Live Action Role Playing)

Třída 3.A navštívila v úterý 25. října 2022 VŠB TU Ostrava. Studenti této univerzity si pro středoškoláky připravili program v podobě hry EDULARP (Educational Live Action Role Playing). Žáci 3.A se tím na několik hodin ocitli ve vesmíru jako posádka lodi Skyflier a plnili misi.

Hra se odehrává v roce 2024, kdy se již volně cestuje po vesmíru pomocí černé hmoty, jejíž producentem je pouze Země. 3.A měla za úkol vypátrat zběha, který podle všech zdrojů přišel na to, jak produkovat černou hmotu.

Třída je rozdělena do pěti skupin: inženýři, střelci, navigátoři, opraváři a sběrači. V průběhu si ale musí měnit role, protože při průletu černou hmotou přichází mírná amnézie. Každý člen posádky tedy musí umět všechno.

Hra je založena na matematických úkolech, díky kterým se posádka přesunuje hlouběji do vesmíru. To je doplňováno etickými otázkami, které jsou řešeny po každém skoku a navázání spojení s planetou.

3.A se i přes drobné komplikace podařilo odhalit zběha a tím tak úspěšně dokončit misi.

Za 3.A Karolína Hájková

KDYŽ SE ŘEKNE CLIL

Před šesti lety jsem se zapojila do mezinárodního projektu Math4U, v němž vytváříme s kolegy z různých škol mnoho zajímavých matematických příkladů pokrývajících celou středoškolskou látku. Příklady lze nalézt bezplatně na portálu https://math4u.vsb.cz, k dispozici jsou v pěti jazycích.

Zajímám se o metodu CLIL – Content and Language Integrated Learning, kterou v soft podobě používám ve svých hodinách matematiky. Proto jsem uvítala možnost absolvovat dvoutýdenní kurz osvětlující užívání této metody ve výuce na prestižní letní škole v irském Dublinu. Kromě přísunu nových informací mne tento kurz obohatil také diskuzemi o uvedené metodě s kolegy z různých evropských škol.

Mgr. Iva Skybová

 

MODAM

Naši vyučující matematiky Petr Otipka, Hana Procházková a Iva Skybová se v pátek 22. 4. 2022 zúčastnili MODAMu, dne plného inspirativních přednášek a workshopů, které pro středoškolské učitele připravila pořádající Katedra aplikované matematiky VŠB TU v Ostravě.

 

ŠKOMAM

Ve dnech 1.–3. 2. 2022 v prostorách VŠB – Technické univerzity Ostrava proběhl další ročník tradiční Školy matematického modelování, zkráceně ŠKOMAMu. Účastníci z celé ČR i Slovenska měli možnost si vyslechnout mnoho zajímavých přednášek, zúčastnit se praktických cvičení a také navštívit Národní superpočítačové centrum.
Pravidelnou součástí celé akce je soutěž Škomam Cup, ve které zvítězí ti studenti, kteří správně odpoví na nejvíce otázek položených přednášejícími a cvičícími. Naši studenti ve složení Eliška Křivánková, Magdaléna Červená, Eliška Kaduchová, Ondřej Stuchlík z 6.S a Michal Mošať a Marie Vicherková z 4.C obsadili v těžké konkurenci krásné 5. místo. Studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších matematických úspěchů.  

 
Adam Hlaváč
 

 

Moravskoslezský matematický šampionát

Dne 21. 10. se v prostorách Wichterlova gymnázia v Ostravě odehrál jubilejní 18. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu. Naši školu reprezentovali Dominika Kubinová, Patrik Adámek a Jan Kolář z 3.D a Lukáš Kubálek z 3.C. Přestože se našim studentům letos nepodařilo se dostat do „top 10“ nejlepších, děkujeme za reprezentaci naší školy v této prestižní a náročné soutěži. Jako bonus si mohli účastníci poslechnout přednášku skvělého matematika, RNDr. Petra Blaschkeho, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě o Descartově čísle.

https://wigym.cz/aktuality/p/moravskoslezsky-matematicky-sampionat-2021-je-za-nami/

 

Logická olympiáda

I v tomto školním roce se naši studenti zúčastnili tradiční Logické olympiády. Největším úspěchem se letos může pochlubit Richard Chýlek ze třídy 1.C, který postupuje do krajského semifinále, k čemuž mu srdečně blahopřejeme a do dalšího kola přejeme mnoho štěstí. Mezi další studenty, kteří sice nepostupují, ale v rámci republiky se dostali mezi 10 % nejlepších řešitelů, patří Agáta Benešová (1.A), Tomáš Slíva (1.D), Sára Voleníková (1.D), David Trembacz (4.D) a Ema Musálková (2.A). Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n