Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předmětová komise pro matematiku

Složení předmětové komise:

Jméno a příjmení

Kontaktní e-mail

Mgr. Iva Skybová 

RNDr. Adam Hlaváč, Ph.D.

Mgr. Dana Chytilová

Mgr. Jiří Košťál 

Mgr. Hana Morkesová

Mgr. Petr Otipka

 

Mgr. Hana Procházková

Mgr. Elena Lobo Sánchez

 

Konzultační hodiny podle předchozí domluvy.

 

 

 


Plán aktivit:

Aktivita

Období

Bližší informace

Logická olympiáda

září - říjen

www.logickaolympiada.cz

Matematický šampionát

říjen

http://www.wigym.cz/sampionat/

Matematická olympiáda

listopad - březen

http://mo.webcentrum.muni.cz

Internetová matematická olympiáda

listopad

http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx

Pythagoriáda

listopad

https://www.pythagoriada.cz/

Finanční gramotnost

prosinec

https://financnigramotnost.cz/

Škola matematického modelování

únor

http://skomam.vsb.cz

Matematický klokan 

březen

http://matematickyklokan.net

Matematický náboj 

duben

http://math.naboj.org

 

Používáme učebnice a pracovní sešity Didaktis

 

Významné události PK matematiky:

Celostátní konference matematiků v Pardubicích

Adam Hlaváč přednášel na konferencích v Rusku a v Uzbekistánu

Návštěva Diany Bannister v rámci projektu Creative Classrooms Lab (CCL)

Prezentace gymnázia na Dni otevřených dveří Moravskoslezského kraje

 

Logická olympiáda

I v tomto školním roce se naši studenti zúčastnili tradiční Logické olympiády. Největším úspěchem se letos může pochlubit Richard Chýlek ze třídy 1.C, který postupuje do krajského semifinále, k čemuž mu srdečně blahopřejeme a do dalšího kola přejeme mnoho štěstí. Mezi další studenty, kteří sice nepostupují, ale v rámci republiky se dostali mezi 10 % nejlepších řešitelů, patří Agáta Benešová (1.A), Tomáš Slíva (1.D), Sára Voleníková (1.D), David Trembacz (4.D) a Ema Musálková (2.A). Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Moravskoslezský matematický šampionát

Dne 21. 10. se v prostorách Wichterlova gymnázia v Ostravě odehrál jubilejní 18. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu. Naši školu reprezentovali Dominika Kubinová, Patrik Adámek a Jan Kolář z 3.D a Lukáš Kubálek z 3.C. Přestože se našim studentům letos nepodařilo se dostat do „top 10“ nejlepších, děkujeme za reprezentaci naší školy v této prestižní a náročné soutěži. Jako bonus si mohli účastníci poslechnout přednášku skvělého matematika, RNDr. Petra Blaschkeho, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě o Descartově čísle.

https://wigym.cz/aktuality/p/moravskoslezsky-matematicky-sampionat-2021-je-za-nami/

 

ŠKOMAM

Ve dnech 1.–3. 2. 2022 v prostorách VŠB – Technické univerzity Ostrava proběhl další ročník tradiční Školy matematického modelování, zkráceně ŠKOMAMu. Účastníci z celé ČR i Slovenska měli možnost si vyslechnout mnoho zajímavých přednášek, zúčastnit se praktických cvičení a také navštívit Národní superpočítačové centrum.
Pravidelnou součástí celé akce je soutěž Škomam Cup, ve které zvítězí ti studenti, kteří správně odpoví na nejvíce otázek položených přednášejícími a cvičícími. Naši studenti ve složení Eliška Křivánková, Magdaléna Červená, Eliška Kaduchová, Ondřej Stuchlík z 6.S a Michal Mošať a Marie Vicherková z 4.C obsadili v těžké konkurenci krásné 5. místo. Studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších matematických úspěchů.  

 
Adam Hlaváč
 

 

MODAM

Naši vyučující matematiky Petr Otipka, Hana Procházková a Iva Skybová se v pátek 22. 4. 2022 zúčastnili MODAMu, dne plného inspirativních přednášek a workshopů, které pro středoškolské učitele připravila pořádající Katedra aplikované matematiky VŠB TU v Ostravě.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n