Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předmětová komise pro geografii

Složení předmětové komise:

 Jméno a příjmení

 E-mail

 Konzultační hodiny

 Mgr. Vendelín Gold

  

 dle dohody

  Mgr. Jan Sklenář 

 

 dle dohody

 Mgr. Radim Kravčík

  

 dle dohody

 Mgr. Daniel Kašička    dle dohody

Předmětová komise se podílí na výuce geografie ve všech třech oborech gymnázia:
- všeobecný (první, druhý a třetí ročník)
- živé jazyky (druhý, třetí a čtvrtý ročník)
- bilingvní (první až pátý ročník)

Objektem studia tohoto předmětu je krajinná sféra. Jelikož je geografie značně interdisciplinární obor, snažíme se učivo efektivně provázat s ostatními předměty (např. fyzika, biologie, základy společenských věd, dějepis atd.). Ve třetím ročníku je možnost zvolit si rozšiřující seminář ze zeměpisu, který je primárně zaměřen na socioekonomickou a politickou geografii. V maturitním ročníku již nabízíme semináře dva. První z nich je navazující seminář opět zaměřený na humánní a politickou geografii, druhý je pak určen zejména pro budoucí maturanty z geografie, kde se opakují a probírají jednotlivé maturitní okruhy.

Ve výuce se snažíme co nejvíce pracovat s moderními technologiemi a aplikacemi. Často tak hodiny geografie probíhají v počítačových učebnách. Postupně se odpoutáváme od klasické frontální výuky a aplikujeme kombinaci různých výukových metod, především pak projektové vyučování. Hodiny navíc zpestřujeme o terénní výuku formou odborných exkurzí, případně pořádáme přednášky vedené odborníky z univerzit na vybraná témata.

 

PLÁN PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Vedoucí předmětové komise: Gold Vendelín

Členové: Radim Kravčík, Kašička Daniel, Sklenář Jan

===================================================================

1. SRPEN – ZÁŘÍ:

- vyhodnocení práce loňského školního roku,

- rozdělení úkolů a soutěží,

- samostudium.

2. ŘÍJEN – LISTOPAD:

- další vzdělávání (dle nabídky),

- příprava studentů do různých oblastních a celorepublikových soutěží,

- exkurze: Planetárium Ostrava (1.A, 2.C, 2.D),

- exkurze: GIS day na Ostravské univerzitě (3.S),

- exkurze: Hornické muzeum (1.S),

- exkurze: Beskydy (v rámci učiva o geomorfologii, 1.A, 2.C, 2.D),

- samostudium.

3. PROSINEC – LEDEN:

- další vzdělávání (dle nabídky),

- školní kolo zeměpisné olympiády pro obě kategorie (C, D),

- exkurze: hydrometeorologická stanice (1.A, 2.C, 2.D, 3.S),

- exkurze: průmyslový podnik v Česku (4.S),

- samostudium.

4. ÚNOR – BŘEZEN:

- další vzdělávání (dle nabídky),

- olympiáda: okresní kolo, případně krajské a celostátní,

- příprava maturitních témat,

- exkurze: ZOO Ostrava (1.A, 2.C, 2.D, 3.S),

- samostudium.

5. DUBEN – KVĚTEN:

- další vzdělávání (dle nabídky),

- maturitní zkoušky,

- exkurze: Česko (1.S, 3.A),

- vícedenní exkurze: Moravské Slovácko (seminář),

- samostudium.

6. ČERVEN:

- další vzdělávání (dle nabídky),

- vyhodnocení maturitních zkoušek,

- samostudium.

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n