Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předmětová komise pro dějepis

Složení předmětové komise:

Jméno a příjmení 

Konzultační hodiny

Mgr. Martin Vonášek

PaedDr. Ivana Freitagová

Mgr. Kateřina Komendová Břusková

Mgr. Jana Tluštíková

 

 dle dohody

 

 

 

  

 

Dějepis v současných 3. ročnících většinově učíme podle Návrhu alternativní verze vzdělávacího oboru dějepis:http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GVD/13319/VYUKA-DEJEPISU-PODLE-NAVRHU-ALTERNATIVNI-VERZE-VZDELAVACIHO-OBORU-DEJEPIS-NA-GYMNAZIU-HLADNOV-V-OSTRAVE.html

V rámci výuky dějepisu využíváme nástroje ICT a Webu 2.0: tablety a chytrá zařízení (Android, iOS) podle principu BYOD k testování znalostí (Socrative), spolupráci mezi učitelem a žákem (Nearpod, Edmodo)Online nástroje pro tvorbu myšlenkových map a spolupráci v hodině (Realtimeboard, Lucidchart). Nástroje pro přímou spolupráci a sdílení (Edmodo).

Výuce mediální výchovy se věnujeme od rodku 2008 a učíme ji jako samostatný předmět ve čtvrtých ročnících. Mezi hlavní témata patří film, divadlo a média - historie, nástroje, využití a interpretace.

Působíme jako lektoři využití moderních ICT nástrojů ve výuce dějepisu a mediální výchovy (KVIC Nový Jičín, EduWork): Google Aplikace v praxi učitele, Moodle, MS Office, Online nástroje Webu 2.0, Práce s tabletem v obecné i didakticko předmětové rovině (Android, Windows, iOS).

Tvoříme sadu webových stránek určených studentům jednotlivých ročníků k samostudiu, inspiraci a sdílení materiálů. Na dni otevřených dveří zodpovídáme otázky týkající se dějepisu, mediální výchovy a nástrojů ICT ve výuce.

 


Plán aktivit předmětové komise ve školním roce 2019/2020

 září                     Legiovlak
                           Beseda se španělskými piloty
 prosinec              Den otevřených dveří gymnázia Hladnov
 únor                   Den otevřených dveří gymnázia Hladnov


Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n