Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předmětová komise pro dějepis

Složení předmětové komise:

Jméno a příjmení 

Konzultační hodiny

Mgr. Martin Vonášek

PaedDr. Ivana Freitagová

Mgr. Kateřina Komendová Břusková

Mgr. Jana Tluštíková

 Mgr. David Horváth

Mgr. Eva Pušová Gurná

 dle dohody

 

 

 

  

V hodinách dějepisu se snažíme rozvíjet principy historické gramotnosti a podporovat kritické uvažování studentů. Proto pracujeme s primárními a sekundárními prameny v mnoha hodinách, které učíme. Používáme učebnice nakladatelství Didaktis pro střední školy, učebnice Světové dějiny lidstva, které vznikly v rámci projektu Get up and goals. V hodinách využíváme balíčky pramenů a e-learningové lekce dostupné on-line na stránkách Historylabu, Historiany a Dějepisu 21. Školíme práci v aplikaci Historiana a zájemce můžeme seznámit s uvedenými a dalšími platformami. 

Učíme podle ŠVP, které obsahuje konzervativněji pojatou část, ale i alternativní verzi. Hledáme optimální mix, který by měl studenty zaujmout a posilovat jejich dovednosti v oblastech historické gramotnosti. V hodinách dějepisu používáme také učebnici izraelského historika Yuvala Harariho Sapiens: Stručné dějiny lidstva. Tato kniha se snaží neotřelým způsobem sledovat revoluční zvraty v lidských dějinách z dlouhodobé perspektivy. Student je tímto konfrontován s otázkami z historie, které jej však nutí zamyslet se nad dnešním světem a pochopit tak vývoj a funkci kulturních a společenských fenoménů jako například zemědělství, peněz, společenské struktury, kapitalismu atd. Jsme zapojeni do projektu Dějepis+, který usiluje o zlepšení výuky moderních dějin. V rámci projektu pilotně ověřujeme učebnice Fraus a snažíme se budovat učící se komunitu složenou z učitelů dějepisu. V současné době spolupracujeme se školami: Gymnázium Pavla Tigrida, ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, ZŠ Krestova, Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových.

Spolupracujeme na tvorbě dějepisných metodik a snažíme se periodicky organizovat setkání v rámci tvz. Humanitního digicentra pod hlavičkou Elixíru do škol, které se zaměřuje na propojování dovedností stávajících a budoucích učitelů humanitních oborů v oblasti dějepisné a ICT gramotnosti.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, hledáme nové cesty výuky dějepisu a stále se učíme :)

 


Plán aktivit předmětové komise ve školním roce

 září                     Legiovlak
 prosinec              Den otevřených dveří gymnázia Hladnov
 únor                   Den otevřených dveří gymnázia Hladnov


Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n