Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předmětová komise pro anglický jazyk

 

 

Složení předmětové komise:

Jméno a příjmení

Konzultační hodiny

Mgr. Petra Žižlavská

dle dohody

Mgr. Martina Baseggio 

 

Mgr. Petra Černá

Mgr. David Horváth

Mgr. Eva Laryšová

Mgr. Vratislav Patrman

Mgr. Miroslav Hlavačka, Ph.D.

Bc. Christopher Eddins

Martin Spencer

 

Shirin Husain

 

Předmětová komise anglického jazyka se podílí na výuce anglického jazyka ve třídách všeobecného gymnázia, bilingvní sekce a živých jazyků, v nichž mají žáci také hodiny s rodilým mluvčím. Učitelé navíc působí i jako lektoři státní jazykové školy a vedou kurzy pro veřejnost i přípravné kurzy ke státní zkoušce z anglického jazyka. Někteří učitelé jsou zahrnuti do projektu KÚ a vyučují na zdravotnických školách. 

Studenti jsou v hodinách vedeni k samostatnému projevu a vyjádření svých názorů, jsou zapojeni do různých projektů, učí se spolupráci ve skupinové výuce a samostatnosti a zodpovědnosti při výuce individuální, čtou knihy v originále s následným rozborem ve třídě s učitelem, poznávají reálie anglicky mluvících zemí nejen díky zájezdům do Velké Británie nebo Irska, ale především projektovou prací ve třídách. Ve třetím ročníku jsou zejména žáci tříd živých jazyků připravováni ke státnicím na úrovni B2, které na konci roku vesměs úspěšně skládají. Někteří studenti dosáhnou i na certifikát úrovně C1 či C2. Ve čtvrtých ročnících tříd živých jazyků píší studenti tzv.ročníkovou práci, tedy práci na zadané nebo vlastní téma v anglickém jazyce o rozsahu nejméně 10 normostran textu. Na zpracování ročníkové práce mají studenti čas do konce ledna, kdy ji musí odevzdat svému učiteli (za dosavadní pokrok na své ročníkové práci, absolvování konzultací s učitelem, plnění úkolů, atd. získávají známku, která tvoří 50 % výsledné známky z předmětu anglický jazyk). V únoru pak prezentují svou práci před třídou a v březnu studenti obhajují práci před komisí sestávající z vedoucího práce, oponenta (jiného učitele anglického jazyka, který danou práci také čte a připomínkuje) a předsedy (dalšího učitele angličtiny). Výsledná známka tvoří 50 % známky z předmětu anglický jazyk. Pokud student neodevzdá nebo neobhájí ročníkovou práci, nemůže být z daného předmětu hodnocen a je klasifikován až po splnění všech podmínek nutných pro klasifikaci (odevzdání práce, obhajoba, přezkoušení z učiva daného pololetí).

 

 S našimi studenty se podílíme na několika mezinárodních projektech:

 projekt                                               

Projekt Erasmus plus pro žáky 5.S třídy na téma sociální inkluze. Našimi partnery jsou školy ve Španělsku, Švédsku, Itálii.

 

 

 

 


Plán aktivit

Září

 • rozdělení studentů do státnicových kurzů
 • hledání studentů na konverzační soutěž
 • volba tématu pro ročníkovou práci (4.ročníky tříd živých jazyků)

 

Říjen

 • Halloween: aktivity v hodinách, promenáda v maskách o velké přestávce

Listopad

 • Guy Fawkes Night : aktivity v hodinách a Treasure Hunt po škole
 • Remembrance Day: aktivity v hodinách
 • Thanksgiving Day: aktivity v hodinách

                                   

Prosinec

 • konverzační soutěž: školní kolo 
 • Spelling Bee: soutěž v hláskování napříč 1. a 2. ročníky

             

Leden

 • termín odevzdání ročníkové práce pro 4. ročníky tříd živých jazyků          

Březen

 • St Patrick’s Day: aktivity v hodinách 

Květen

 • zájezdy do anglicky mluvících zemí
 • Prezentiáda: soutěž v tvorbě prezentací na zadaná témata

 

Další aktivity

 • Kroužek anglického jazyka pro 1.S 
 • Státnicové kurzy pro 3. ročníky
 • Kurz CAE pro 3. ročníky
 • DoFE: mezinárodní organizace podporující rozvíjení různých dovedností u dětí v rámci jejich mimoškolní činnosti v minulém roce se programu zúčastnilo 12 studentů, kteří obdrží od organizace certifikát o dosažení bronzové úrovně 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n