Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předmětová komise pro anglický jazyk

 

 

Složení předmětové komise:

Jméno a příjmení

Konzultační hodiny

Mgr. Petra Žižlavská

dle dohody

Mgr. Martina Baseggio 

 

Mgr. Petra Černá

Mgr. David Horváth

Mgr. Eva Laryšová

Mgr. Vratislav Patrman

Mgr. Miroslav Hlavačka, Ph.D.

Bc. Christopher Eddins

Předmětová komise anglického jazyka se podílí na výuce anglického jazyka ve třídách všeobecného gymnázia, bilingvní sekce a živých jazyků, v nichž mají žáci také hodiny s rodilým mluvčím. Učitelé navíc působí i jako lektoři státní jazykové školy a vedou kurzy pro veřejnost i přípravné kurzy ke státní zkoušce z anglického jazyka.  

Studenti jsou v hodinách vedeni k samostatnému projevu a vyjádření svých názorů, jsou zapojeni do různých projektů, učí se spolupráci ve skupinové výuce a samostatnosti a zodpovědnosti při výuce individuální, čtou knihy v originále s následným rozborem ve třídě s učitelem, poznávají reálie anglicky mluvících zemí nejen díky zájezdům do Velké Británie nebo Irska, ale především projektovou prací ve třídách. 

Ve třetím ročníku jsou zejména žáci tříd živých jazyků připravováni ke státnicím na úrovni B2, které na konci roku vesměs úspěšně skládají. Mnoho  studentů si volí cambridgeské zkoušky a dosahují i na certifikát úrovně C1 či C2. 

Ve čtvrtých ročnících tříd živých jazyků píší studenti tzv. extended essay, tedy práci na určité téma v anglickém jazyce o rozsahu nejméně 4 normostran textu. Tuto práci píší studenti ve škole během stanoveného dne a mají na její napsání 6 hodin. Příprava probíhá celé pololetí studiem nejrůznějších materiálů, většinou rozborem článků, dokumentů nebo sbíráním dat prostřednictvím průzkumu.  Výsledná známka tvoří zásadní část známky z předmětu anglický jazyk. Pokud student práci neodevzdá nebo se nedostaví, nemůže být z daného předmětu hodnocen a je klasifikován až po splnění všech podmínek nutných pro klasifikaci.

 

 S našimi studenty se podílíme na několika mezinárodních projektech:

 projekt                                               

Projekt Erasmus plus pro žáky 5.S třídy na téma sociální inkluze. Našimi partnery jsou školy ve Španělsku, Švédsku, Itálii.

 

 

 

 


Plán aktivit

Září

 • rozdělení studentů do státnicových kurzů
 • hledání studentů na konverzační soutěž
 • volba tématu pro ročníkovou práci (4.ročníky tříd živých jazyků)

 

Říjen

 • Halloween: aktivity v hodinách, promenáda v maskách o velké přestávce

Listopad

 • Guy Fawkes Night : aktivity v hodinách a Treasure Hunt po škole
 • Remembrance Day: aktivity v hodinách
 • Thanksgiving Day: aktivity v hodinách

                                   

Prosinec

 • konverzační soutěž: školní kolo 
 • Spelling Bee: soutěž v hláskování napříč 1. a 2. ročníky

             

Leden

 • termín odevzdání ročníkové práce pro 4. ročníky tříd živých jazyků          

Březen

 • St Patrick’s Day: aktivity v hodinách 

Květen

 • zájezdy do anglicky mluvících zemí
 • Prezentiáda: soutěž v tvorbě prezentací na zadaná témata

 

Další aktivity

 • Kroužek anglického jazyka pro 1.S 
 • Státnicové kurzy pro 3. ročníky
 • Kurz CAE pro 3. ročníky
 • DoFE: mezinárodní organizace podporující rozvíjení různých dovedností u dětí v rámci jejich mimoškolní činnosti v minulém roce se programu zúčastnilo 12 studentů, kteří obdrží od organizace certifikát o dosažení bronzové úrovně 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n