Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Předměty maturitní zkoušky - bilingva

Maturitní zkouška v roce 2020/2021

(bilingvní studijní obor)

Pro žáky bilingvního studia, kteří si mohou ve společné části zvolit i španělský jazyk. V takovém případě se na ně vztahuje výjimka: „U žáků, kteří si ve společné části maturitní zkoušky podle §78 odst. 1 a 2 Školského zákona zvolí jako druhou povinnou zkoušku španělský jazyk, je zkouška profilové části ze španělského jazyka, literatury a kultury podle odst. 2 písm. b) považována za zkoušku z cizího jazyka v souladu s §79 odst. 1 a 5 Školského zákona.“ Jako profilová část se jim tedy započítává povinná zkouška ze Španělského jazyka a literatury na úrovni C1.

Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části se konají pouze didaktické testy ze zvolených předmětů.

Povinná zkouška

1. Český jazyk a literatura

2. Cizí jazyk (ŠJ nebo AJ) nebo matematika

 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Cizí jazyk, Matematika rozšiřující

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal povinnou zkoušku.

 

Možné varianty profilových zkoušek:

Varianty:         2. předmět společné části           Profilové zkoušky povinné

1.                         Španělský jazyk (DT)                    1. ČJL (PP+ÚZ)

                                                                              2. ŠJL (PP+ÚZ úrovně C1)

                                                                              3. předmět ve španělštině

 

2.                         Matematika (DT)                           1. ČJL (PP+ÚZ)

                                                                               2. ŠJL (PP+ÚZ úrovně C1)

                                                                               3. předmět ve španělštině

 

3.                        Anglický jazyk (DT)                         1. ČJL (PP+ÚZ)

                                                                                2. AJ (PP+ÚZ)

                                                                                3. ŠJL (PP+ÚZ úrovně C1)

                                                                                4. předmět ve španělštině

 

Profilová část maturitní zkoušky je složena:

1. Český jazyk a literatura - písemná a ústní část

2. Španělský jazyk a literatura - písemná a ústní část

3. Předmět ve španělském jazyce výběr z: Matematika, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis

Maturitní zkouška z České jazyka a literatury a Cizích jazyků má vždy písemnou a ústní část (váha hodnocení je v poměru 40:60).

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů:

Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Dějepis, Zeměpis, Druhý cizí jazyk, Základy společenskovědních věd, Informatika a výpočetní technika

Žák si může zvolit předměty Matematika, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis v českém nebo španělském jazyce).

Hodnocení zkoušek ústní profilové části maturitní zkoušky naleznete ZDE.

 

Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikátem pouze u varianty č. 3

Zkoušku z cizího jazyka, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Certifikátem lze nahradit pouze jednu maturitní zkoušku z cizího jazyka.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n