Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

image002

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (zkr. NatTech)

V srpnu roku 2013 byl schválen dvouletý evropský projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0008. V rámci Moravskoslezského kraje je do projektu zapojeno 15 partnerských středních škol včetně našeho gymnázia. Cílem je podpořit zájem o přírodovědné a technické vzdělávání. Jedná se hlavně o spolupráci středních a základních škol, kdy patrnerské základní školy mohou využívat modernizovaných prostor na středních školách (laboratoře, odborné učebny), které jim samotným zatím chybějí. Mezi další aktivity patří programy vzájemného učení žáků ZŠ žáky SŠ, exkurze do přírodovědných a technických institucí, spolupráce s vysokými školami a podpora mimoškolního přírodovědného a technického vzdělávání formou zájmových kroužků.

 

V rámci naší školy již realizujeme následující aktivity:

  • kompletní rekonstrukce přírodovědné učebny v suterénu školy
  • přírodovědný kroužek pro žáky naší školy
  • program vzájemného učení žáků ZŠ žáky SŠ

 

 

V dalším období plánujeme:

  • vybudovat dendrologickou naučnou stezku v areálu školy
  • vybudovat venkovní učebnu a pergolu pro potřeby výuky a jako zázemí pro návštěvníky naučné stezky
  • dále spolupracovat s partnerskými základními školami formou nabídky volnočasových aktivit v nově vybudovaných prostorách, připravením projektového dne a nabídkou sdílení venkovních prostor pro potřeby výuky žáků ZŠ.
  • v rámci podpory přírodovědného vzdělávání zorganizovat 4 víkendová metodická setkání pro učitele přírodovědných předmět

 

Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek je volnočasová aktivita určená zájemcům ze všech tříd našeho gymnázia. Schůzky probíhají pod vedením PaedDr. Hany Ptaškové v rozsahu 2 hodin týdně. Členové hrají i vytvářejí hry a kvízy s přírodovědnou tematikou, pozorují přírodniny a provádějí experimenty v biologické laboratoři. Zpestřením činnosti jsou besedy s odborníky z praxe a řada odborných exkurzí za přírodovědnými zajímavostmi i do technicky zaměřených firem. Členové kroužku dále pomáhají při údržbě a rozvoji Naučné stezky Gymnázia Hladnov. V rámci spolupráce se základními školami realizují programy vzájemného učení během tradičního projektového dne a vytvořili též řadu pomůcek pro propagaci přírodovědy na Dni Země. Činnost přírodovědného kroužku probíhá v rámci udržitelnosti projektu NatTech MSK, aktivity pro žáky jsou finančně podporovány díky SRPG.

V podzimním období tohoto školního roku členové Přírodovědného kroužku navštívili Miniarboretum Staříč, seznámili se s těžbou uhlí ve cvičné štole, absolvovali exkurzi do výrobní linky Firmy MARLENKA, naučili se pracovat se stereomikroskopem v biologické laboratoři, malovali na plátěné tašky a vytvořili hmyzí hotel na školním pozemku.

 

Fotodokumentace z uskutečněných akcí:

 uceni 1

uceni 3

P1160117

CHMU

Bochemie1

Bochemie2

Př kroužek Co škodí lesu 2

Př kroužek beseda o VŠ 2

Nová učebna 1 2

Kroužky ZŠ  1 2

Kroužky ZŠ  2 2

Kroužek na KBE 1 2

Kroužek na KBE 2 2

Exkurze Favea 1 2

Exkurze Favea 2 2

Př kroužek Člověk a zvíře 1 2

Př kroužek Člověk a zvíře 3 2

 chem

Piv

1MS 1

1MS 2

 Rorýsi a netopýři 01

Učebna s pergolou

Venkovní učebna 1

Př exkurze H 109

Př exkurze H 133

Etologie v ZOO 01

Raztoka 01

Raztoka 03

Stezka

Projektový den 02

Projektový den 03

Proj den

 

 2. rok projektu (2014 - 2015)

Akce 26 09 14 3

 

Akce 26 09 14 4

Akce 26 09 14 5

Bd1

3ms 1

3ms 2

3ms 3

Canis

Včel1

Včel2

NS 3

NS 1

NS 2

Speleolog

Marlenka1

Marlenka2

Pestrá příroda

Ust geoniky

Budky

Krouzky ZS

Planetarium

AV Praha

Detmarovice

Svet techniky

4ms

IQLANDIE

Etologie v ZOO 1

Vincentka

Kovozoo

Modra

Poodri 1 

Poodri 2

Proj den 1

Proj den 2

Proj den 3

K 30. 6. 2015 byl projekt ukončen

  

image017

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n