Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Škola se zapojila do projektů SIPVZ. Realizuje dva dvouleté projekty:

  • Biologie a ŠVP
  • Výtvarná výchova v průřezových tématech ŠVP

 

 


Název projektu: Biologie a ŠVP

Číslo projektu: 1480P2006

Partner projektu: Gymnázium F. X. Šaldy, příspěvková organizace, Partyzánská 530 Liberec 1

 

Anotace :

V rámci zkvalitnění výuky biologie je cílem realizace tohoto projektu vytvořit multimediální výukové objekty. Produkty bude možné používat nejen při výkladu nového učiva, ale i v rámci opakování.

Ke zpracování pro interaktivní výuku byl zvolen právě tématický celek z botaniky „Morfologie rostlin“, protože většina výukových programů se zaměřuje na tématiku biologie živočichů a člověka, zatímco oblast botaniky je opomíjena. Jedná se o obsah učiva 1. ročníku čtyřletého gymnázia a 3. ročníku šestiletého studijního cyklu. Jednotlivé morfologické znaky budou prezentovány na nafocených rostlinách.

Učivo morfologie rostlin se většinou vyučuje v zimních měsících roku a v této době není k dispozici živý rostlinný materiál a výukový materiál vzniklý realizací tohoto projektu by tak mohl umožnit názornější výuku.

Tisková zpráva:

Projekt je dvouletý. Jeho cílem je vytvořit multimediální výukové objekty k tématickému celku Morfologie rostlin.

V prvním roce realizace projektu, po zakoupení potřebného vybavení, byla během srpna až listopadu pořízena sada makrofotografií v terénu, proběhla jejich úprava, třídění a katalogizace.

Z množství materiálu podzimní flóry byly vybrány nejvhodnější snímky. Po katalogizaci se vytvořil materiál rozdělený do pěti kategorií: Kořen, Stonek, List, Květ, Plod. Fotografie každé kategorie, doplněné o jarní a letní flóru, budou součástí výukového produktu doplněného o metodický materiál a pracovní listy pro žáky.


Název projektu: Výtvarná výchova v průřezových tématech ŠVP

Číslo projektu: 1454P2006

Partner projektu: Jazykové gymnázium P. Tigrida, příspěvková organizace, G. Klimenta 493/3 Ostrava - Poruba

Anotace
Školní vzdělávací programy se stávají tématem číslo jedna na mnohých ZŠ a SŠ. Podpůrné výukové materiály pro průřezová témata doposud chybí. Realizací projektu chceme vytvořit pro tyto účely katalog výukových materiálů pro interaktivní výuku z oblasti dějin výtvarného umění , dále soubor stavebních slohů ostravské oblasti v digitalizované podobě, také obrazovou projekci architektury Paříže a rovněž soubor megalitických staveb na Maltě.

Výukové produkty mohou sloužit jako materiál nejen pro výtvarnou výchovu, ale budou podkladem pro výuku dalších předmětů - jazyk český, dějepis, cizí jazyky, ale i zeměpis, a rovněž se stanou zdrojem motivace a nástrojem pro práci v průřezových tématech Školních vzdělávacích programů.

Výuka dějin výtvarného umění bude přitažlivější a pružnější. Rovněž praktická výuka bude žákům bližší a bude pro ně velmi podnětná.

Tisková zpráva
Projekt je dvouletý. V průběhu prvního roku realizace bylo cílem vytvořit výukové objekty dějin výtvarného umění od pravěku až po směry 20. století a realizovat ve škole výstavu DISCIPULI 2006 (výstava fotografií landartu z netradiční výuky v přírodě).

Výukové objekty byly rozděleny podle směrů a výstupem tak je 18 výukových objektů: Pravěké umění, Egyptské umění, Řecké umění, Římské umění, Raněkřesťanské umění, Románské umění, Gotické umění, Renesanční umění, Barokní umění, Rokokové umění, Klasicistní umění, Realismus 19.století, Impresionalismus, Reakce na impresionismus, Symbolismus, Secese, Architektura a sochařství 19. století, Generace národního divadla.

Byly použity fotografie z vlastní sbírky - Francie (Louvre), Itálie (Vatikánská muzea a Kapitolská muzea, Tivoli), Rakousko (Kunsthistorische muzeum), Kypr (Kyperské Národní muzeum), Egypt (Káhirské muzeum), Turecko, USA (New York, Washington), Španělsko, Belgie, Holandsko, Německo, Polsko,Česká republika, Řecko, Kréta, Malta, Anglie. Ve všech muzeích je povoleno fotografovat.

Výstava DISCIPULI 2006 probíhá v prostorách školy již od 10. září 2006 dosud. Prezentace vytvořené v programu PowerPoint jsou značně rozsáhlé. Dosud vytvořené výukové objekty jsou k dipozici na DVD.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n