Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Činnost školního metodika prevence

  • spolupráce s členy ŠPP, vedením školy, Studentskou radou, třídními učiteli a pedagogy
  • zásadní míra při tvorbě programu prevence zneužívání návykových látek a sociálně-patologických jevů
  • metodické a odborné vedení pedagogických pracovníků školy při realizaci preventivního programu
  • spolupráce s institucemi zabývajícími se prevencí sociálně-patologických jevů
  • zajišťování informovanosti žáků, rodičů a zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc mladistvým při problémech se závislostí nebo jinými sociálně-patologickými jevy
  • konzultační a poradenská činnost rodičům a zákonným zástupcům
  • organizace a realizace adaptačního kurzu
  • vedení písemné dokumentace dle daných norem a předpisů


Školní metodik prevence

Školní poradenské pracoviště

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n