Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Důležité aspekty činnosti ŠPP

  • Všichni členové ŠPP kladou vedle odbornosti a kompetencí důraz na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat, vzájemnou informovanost a spolupráci a dodržování etického kodexu. K jednotlivým problémovým situacím přistupují citlivě a snaží se co nejlépe pomoci.
  • Veškerá dokumentace je uložena v pracovně VP a ŠP v uzamykatelných skříních. Přístup k této dokumentaci mají pouze členové ŠPP.
  • K práci školního psychologa udělují rodiče nebo zákonní zástupci písemný generální souhlas, který umožňuje aktivity s třídními kolektivy.
  • Pokud je jednáno se žákem individuálně, jsou rodiče požádáni o souhlas pro konkrétní činnost s dítětem.  

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n