Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Fakultní škola Pedagogické fakulty Ostrava

Již řadu let patříme mezi partnery Ostravské univerzity. Úzce spolupracujeme s Centrem pregraduálních praxí (CPP) při metodické pomoci budoucích učitelů. Studenti OU u nás realizují průběžné praxe, ale také navštěvují výuku jednotlivých předmětů a se svými metodiky poté provádějí rozbory tzv. náslechových hodin.

Letošní rok (2008) je pro nás jiný v tom, že jsme se stali partnery CPS a projeví se to ve třech oblastech:

  • participujeme jako partneři v projektu Kvalifikační studium cvičných učitelů a supervizorů praxí OU,
  • máme jako škola svého zástupce (Mgr. Dagmar Kocichovou) v nově vytvořené Radě CPP, která působí jako poradní orgán pro tvorbu a udržení sítě fakultních škol a univerzitních organizací, pro návrh úprav stávajících studijních programů a tvorbu nových studijních programů pro oblast praktické výchovy,
  • na průběžné praxe k nám budou chodit i studenti nepedagogických oborů.

Užší spolupráce s CPP bude mít pro nás význam v tom, že budeme moci přenášet naše zkušenosti přímo poradnímu orgánu, Radě CPP, a také naši pedagogové budou mít zajištěn kariérní růst a navíc škola získá vyšší stupeň statautu -Fakultní /Univerzitní škola Ostravské univerzity. 
 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n