Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Zkouška pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni 420 hodin absolvovaných na jazykové škole B1

Zkouška je uvedena v Seznamu standardizovaných zkoušek (Rozhodnutí MŠMT ze dne 28.6.2005 č.j. 20 583/2005-23). Uchazeč, který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, získá osvědčení o základní znalosti jazyka. Osvědčení lze získat z kteréhokoli jazyka za předpokladu, že JŠO disponuje pedagogickým pracovníkem s příslušnou aprobací. Toto osvědčení je mimo jiné postačující zkouškou z českého jazyka potřebnou pro cizince zaměstnané jako vyučující na českých školách (dle §4 zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon) Zkouška je pořádána i pro jednotlivé uchazeče. Termíny: Termín pro vykonání zkoušky je stanoven kdykoli v průběhu školního roku po domluvě s uchazečem.

Osvědčení o základní znalosti jazyka (stupeň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) vydáváme po prokázání znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky v rozsahu 420 vyučovacích hodin (úroveň znalostí absolventa základního kurzu). Osvědčení se vydává na základě písemného testu a ústního pohovoru.

Písemná část se skládá ze tří částí – test na porozumění čtenému textu (trvá 30 minut), test na porozumění slyšenému textu (trvá cca 20 minut) a volný písemný projev (trvá 20 minut). Při ústní zkoušce – která trvá 20 minut – kandidát nejprve krátce pohovoří o sobě (odkud je, co dělá, proč skládá tuto zkoušku) a pak si vylosuje jedno konverzační téma (rodina, volný čas a koníčky, bydlení, zdraví a nemoc, kultura, sport, cestování, nakupování, jídlo) a odpovídá na otázky zkoušejícího. Otázky mohou být doplněny obrázky k danému tématu.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n