Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Aktuality - nepřehlédněte

Erasmus+ (2018 - 2020)

Erasmus+ KA1 - Evropská škola II

Projekt Evropská škola II je zaměřen na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogů a vedení Gymnázia Hladnov a Jazykové školy, Ostrava. Cílem projektu je posílení dovedností managementu školy a pedagogů s příznivým dopadem na žáky. Název projektu Evropská škola II (European School II) vychází z pojmenování dvou hlavních priorit školy, inkluze a spolupráce.

V posledních letech naši školu vyhledávají děti cizinců pracujících v Moravskoslezském kraji a s ohledem na bilingvní vyučování, také děti ze smíšených rodin. Proto se projekt zaměří na interkulturní rozvoj, sociální inkluzi dětí z různých prostředí a výchovu žáků k respektu a vzájemné toleranci. Podobně jsou již zaměřeny naše stávající projekty eTwinning a Erasmus plus.

Druhou neméně důležitou prioritou je spolupráce. Jelikož výuka často probíhá ve třídě za zavřenými dveřmi a vyznačuje se vysokou mírou individualismu učitelů, zaměřili jsme náš projekt na spolupráci. Vedení škol, ne pouze jejich ředitelé, hraje klíčovou roli při navazování efektivních spojení mezi školami, různými stupni vzdělávání, rodinami, světem práce a místní komunitou, přičemž společným cílem je zlepšit výsledky žáků.


Projekt se skládá ze dvou aktivit. Stínování a výukové pobyty. Stínování v Itálii se zúčastní ředitel a zástupce ředitele, do španělské partnerské školy zamíří vyučující matematiky a anglického jazyka a v Maďarsku navštíví bilingvní gymnázium učitelka španělštiny. Výukový pobyt v Itálii a v Maďarsku si vyzkouší vyučující angličtina a španělštiny.
 Zavádění intenzivnější spolupráce mezi učiteli je náročné, ale věříme, že zkušenosti nabyté stínováním a stážemi učitele ke sdílení praxe povzbudí a motivuje k větší spolupráci při plánování výuky, k intenzivnějšímu vedení a podpoře ze strany nadřízených, k většímu důrazu na roli učitele jako člena týmu.

Výstupy projektu a podrobné informace naleznete zde:

https://twinspace.etwinning.net/71122/home

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n