Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Projekty

Zajímají vás aktuální projekty probíhající na Gymnáziu Hladnov? Pak jste zde správně!

Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky

Naše škola získala neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 540 tis. Kč, a to na úhradu nákladů souvisejících s realizací bilingvní výuky pro období od 1.9.2018 do 30.6.2019.

 

 

ERASMUS+ KA1 (2016 – 2018)

ERASMUS+ KA 1 (2016 – 2018)
EVROPSKÁ ŠKOLA (Další vzdělávání učitelů)

Projekt Evropská škola se zaměřil se na jazykové a metodické vzdělávání učitelů, kteří jsou zapojeni do mezinárodních aktivit a projektů (e-Twining, European Schoolnet, ITEC a Creative Classroom Lab, Comenius,česko-španělské bilingvní studium), dále na implementaci metody CLIL do výuky dějepisu a základů společenských věd a v neposlední řadě na spolupráci s partnerskou školou v Budapešti (Maďarsku), a to pomocí tzv. job-shadowingu.

Šablony 2017

Šablony 2017

Cílem projektu Šablony 2017 je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků formou DVPP v oblasti ICT a inkluze. Rozpočet projektu je 1 225 488 Kč.

ITEC 2

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a inovativní výuku matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Dům zahraniční spolupráce vstupuje v rámci svého členství v síti EUN do mnoha inovativních evropských projektů zaměřených na metodickou podporu využívání ICT ve výuce. Do projektů jsou zapojovány české školy a učitelé, kteří se v nich učí technologie smysluplně využívat a zapojovat je do výuky všech předmětů na různých stupních vzdělávání.

Projekt NatTech

image002

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (zkr. NatTech)

V srpnu roku 2013 byl schválen dvouletý evropský projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0008. V rámci Moravskoslezského kraje je do projektu zapojeno 15 partnerských středních škol včetně našeho gymnázia. Cílem je podpořit zájem o přírodovědné a technické vzdělávání. Jedná se hlavně o spolupráci středních a základních škol, kdy patrnerské základní školy mohou využívat modernizovaných prostor na středních školách (laboratoře, odborné učebny), které jim samotným zatím chybějí. Mezi další aktivity patří programy vzájemného učení žáků ZŠ žáky SŠ, exkurze do přírodovědných a technických institucí, spolupráce s vysokými školami a podpora mimoškolního přírodovědného a technického vzdělávání formou zájmových kroužků.

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III

Operační program

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/17.01148

Cíl projektu

Zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. rekonstrukce a materiálové vybavení tří venkovních sportovních hřišť při vzdělávacích zařízeních, tak aby odpovídaly požadavkům vzdělávání 21. století. Rozšíření nabídky sportovních zařízení pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže, handicapovaných občanů a široké veřejnosti. Podpora komunitní role škol (zázemí pro poskytování komunitních služeb), vytvoření zázemí pro neziskové organizace působící v oblasti tělovýchovy, sportu a volného času, zvýšení soudržnosti obyvatel s územím, ve kterém žijí.

Výstupy projektu

  1. Zlepšené, moderní prostorové podmínky sportovních zařízení škol.
  2. Zvýšení kvality materiálového vybavení škol.
  3. Zvýšení úrovněbezpečnosti výuky tělesné výchovy a mimoškolního trávení volného času dětí a mládeže, včetně handicapovaných žáků.
  4. Zvýšení nabídkykvalitních podmínek pro sportovní vyžití široké veřejnosti v daných obcích.
  5. Úspory energiínákladů na provoz a údržbu modernizovaných sportovních zařízení.

Partneři projektu

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 38.422.296,77
Dotace EU 32.059.028,03
Podíl kraje 6.363.268,74

Doba realizace projektu

9/2011 – 9/2012

Manažer projektu

Ing. Tomáš Karas
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 652
e-mail:

European Schoolnet – Projekt ITEC na Hladnově

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a inovativní výuku matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Dům zahraniční spolupráce vstupuje v rámci svého členství v síti EUN do mnoha inovativních evropských projektů zaměřených na metodickou podporu využívání ICT ve výuce. Do projektů jsou zapojovány české školy a učitelé, kteří se v nich učí technologie smysluplně využívat a zapojovat je do výuky všech předmětů na různých stupních vzdělávání.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n