Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

TEMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE

Ke každému tematickému okruhu bude mít student k ústní maturitní zkoušce přečtenou jednu vybranou knihu, celkově tedy odevzdá před maturitní zkouškou seznam 20 knih.

seznam ke stažení zde

 1. Starověk, antika, středověk, husitská literatura

Nejstarší literární památky sumerské, čínské, indické, egyptské aj. spolu s jejich periodizací. Bible, Korán. Periodizace řecké a římské literatury, dobová epická, lyrická a dramatická díla. Středověké hrdinské a rytířské eposy, legendy, dvorská lyrika. Vývoj českého písemnictví, charakteristika literárních památek, literatura v době Karla IV. Předchůdci Jana Husa, dílo Jana Husa a Petra Chelčického. 

 

 1. Bible, Starý zákon: Genesis, Kniha Job, Píseň písní
 2. Bible, Nový zákon: Lukášovo evangelium 
 3. Homér: Odyssea
 4. Ezop: Bajky
 5. Aischylos: Oresteia
 6. Sofokles: Král Oidipus
 7. Sofokles: Antigona 
 8. Euripides: Médea
 9. Plautus: Komedie o hrnci
 10. Lucius Apuleius: Zlatý osel
 11. Petronius: Satirikon
 12. Publius Ovidius Naso: Proměny  
 13. Píseň o Rolandovi
 14. Píseň o Niebelunzích
 15. Beowulf
 16. Marco Polo: Milión
 17. Mastičkář
 18. Legenda o sv. Kateřině
 19. Kristiánova legenda
 20. Kosmas: Kronika česká
 21. Kronika tak řečeného Dalimila    
 22. Podkoní a žák

2. Renesance a humanismus

Kulturně-historické kontexty vzniku renesančního období. Představitelé italské, francouzské, španělské, anglické a    nizozemské renesance a charakteristika jejich díla. Vznik a vývoj humanismu v Čechách - humanismus český a latinský, jeho vliv na vývoj našeho písemnictví. Jan Blahoslav.

 

 1. Dante Alighieri: Božská komedie
 2. Giovanni Boccaccio: Dekameron
 3. François Villon: Velký testament (Závěť)
 4. Niccolò Machiavelli: Vladař
 5. Miguel de Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
 6. Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky
 7. William Shakespeare: Romeo a Julie
 8. William Shakespeare: Hamlet
 9. William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

3. Baroko, klasicismus, osvícenství, národní obrození

Myšlenkové základy baroka a klasicismu. Evropská barokní literatura. Společenská situace v době pobělohorské. Naukové spisy a lyrická tvorba. Jan Ámos Komenský.  Podmínky vzniku národního obrození, jeho cíle, hlavní představitelé, díla jazykovědná, historická, básnická, dramatická. Novinářská činnost. Rukopisy zelenohorský a královédvorský. 

 

 1. Pedro Calderon de la Barca: Život je sen
 2. Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
 3. Bedřich Bridel: Co Bůh? Člověk?
 4. Pierre Corneille: Cid
 5. Molière: Lakomec
 6. Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů
 7. Denis Diderot: Jakub fatalista a jeho pán
 8. Jonathan Swift: Gulliverovy cesty
 9. Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
 10. Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos: Nebezpečné známosti
 11. Jean de La Fontaine: Bajky
 12. Thomas More: Utopia
 13. František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna

4. Preromantismus a romantismus ve světové a české literatuře

Základní znaky preromantismu a romantismu, protest romantického hrdiny proti společnosti. Německý preromantismus. Romantismus v anglické, francouzské, ruské a polské literatuře. Romantismus v české literatuře: Karel Hynek Mácha. Další čeští autoři patřící do období romantismu.

 

 1. Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera
 2. Johann Wolfgang Goethe: Faust
 3. Walter Scott: Ivanhoe
 4. Jane Austenová: Pýcha a předsudek
 5. Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin
 6. Victor Hugo: Chrám Matky boží v Paříži
 7. Edgar Allan Poe: Havran
 8. Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadlo a jiné povídky
 9. Karel Hynek Mácha: Máj
 10. Karel Jaromír Erben: Kytice
 11. Božena Němcová: Babička
 12. Božena Němcová: Divá Bára
 13. Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák
 14. Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

5. Realistická tvorba ve světové i české literatuře (společně s májovci, ruchovci, lumírovci)

Základní znaky realismu, kritický realismus, naturalismus. Realismus v literatuře francouzské, anglické a ruské. Česká literatura 2. pol. 19. století - program májovců, ruchovců a lumírovců a jejich hlavní představitelé. Kritický realismus a naturalismus v české literatuře. Historická próza v české literatuře. 

 

 1. Honoré de Balzac: Otec Goriot 
 2. Gustave Flaubert: Paní Bovaryová
 3. Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac
 4. Émile Zola: Zabiják
 5. Guy de Maupassant: Kulička
 6. Lev Nikolajevič Tolstoj: Anna Kareninová 
 7. Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor
 8. Anton Pavlovič Čechov: Racek
 9. Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest
 10. Charles Dickens: Oliver Twist
 11. Robert Louis Stevenson: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda 
 12. Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye
 13. Jan Neruda: Balady a romance
 14. Jan Neruda: Povídky malostranské
 15. Jakub Arbes: Svatý Xaverius
 16. Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století
 17. Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně
 18. Jaroslav Vrchlický: Selské balady
 19. Zikmund Winter: Rozina sebranec
 20. Alois Jirásek: Staré pověsti české
 21. Alois Jirásek: Lucerna
 22. Karel Václav Rais: Kalibův zločin
 23. Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
 24. Karel Josef Šlejhar: Kuře melancholik

6. Moderní básnické směry přelomu století, avantgardní poezie (světové i české básnictví) 

Symbolismus, impresionismus a dekadence - základní znaky a představitelé. Prokletí básníci. Česká moderna a její Manifest. Česká dekadence. Anarchističtí buřiči. Avantgardní umělecké směry a jejich charakteristika - futurismus, kubismus, dadaismus, surrealismus, expresionismus. Proletářská poezie v českých zemích. Základní představitelé českých avantgardních uměleckých směrů - poetismu, surrealismu. Dílo Vítězslava Nezvala a Jaroslava Seiferta. Poezie reflektující dobové změny před druhou světovou válkou. 

 1. Charles Baudelaire: Květy zla
 2. Walt Whitman: Stébla trávy
 3. Josef Svatopluk Machar: Zde by měly kvést růže
 4. Antonín Sova: Květy intimních nálad
 5. Karel Hlaváček: Pozdě k ránu
 6. Fráňa Šrámek: Modrý a rudý
 7. Viktor Dyk: Milá sedmi loupežníků    
 8. Petr Bezruč: Slezské písně
 9. František Gellner: Po nás ať přijde potopa
 10. Guillaume Apollinaire: Alkoholy 
 11. Jiří Wolker: Těžká hodina
 12. Jaroslav Seifert: Na vlnách T.S.F.
 13. Vítězslav Nezval: Básně noci
 14. František Halas: Torzo naděje
 15. Jiří Orten: Elegie

7. Česká próza 1. poloviny 20. století

Obraz 1. světové války v české literatuře, spisovatelé demokratického proudu, expresionistická literatura, imaginativní próza, katolická próza, próza levicově orientovaných autorů, psychologická próza, německy psaná literatura v českých zemích.

 

 1. Viktor Dyk: Krysař  
 2. Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr
 3. Ladislav Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha
 4. Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 5. Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník
 6. Karel Čapek: Válka s mloky
 7. Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy
 8. Vladislav Vančura: Rozmarné léto
 9. Karel Poláček: Bylo nás pět
 10. Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy
 11. Jarmila Glazarová: Vlčí jáma
 12. Franz Kafka: Proměna
 13. Franz Kafka: Proces
 14. Gustav Meyrink: Golem
 15. Jan Weiss: Dům o tisíci patrech

8. Světová próza 1. poloviny 20. století

Počátky moderní prózy 20. století. Americká, anglická, francouzská, ruská a německá próza mezi válkami.

 

 1. Virginia Woolfová: Paní Dallowayová
 2. Agatha Christie: Vražda v Orient expresu
 3. Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid 
 4. Thomas Mann: Smrt v Benátkách 
 5. Heinrich Mann: Profesor Neřád
 6. Hermann Hesse: Stepní vlk 
 7. Michail Bulgakov: Psí srdce
 8. Isaak Babel: Rudá jízda
 9. Jevgenij Zamjatin: My
 10. Romain Rolland: Petr a Lucie 
 11. John Steinbeck: O myších a lidech 
 12. Ernest Hemingway: Stařec a moře 
 13. Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby 
 14. R.R. Tolkien: Hobit
 15. Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

9. Česká poezie po r. 1945 jako zrcadlo společenských změn

Reakce na konec 2. světové války a osvobození, skupina 42 , Květňáci a poezie všedního dne, literáti kolem časopisu Host do domu, básníci pocitů generace 60. let, underground, písničkáři, současná česká poezie. 

 

 1. František Hrubín: Hirošima
 2. Josef Kainar: Nové mýty
 3. Vladimír Holan: Noc s Hamletem
 4. Jaroslav Seifert: Koncert na ostrově
 5. Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce
 6. František Hrubín: Romance pro křídlovku
 7. Jiří Kolář: Prométheova játra
 8. Jan Skácel: Smuténka
 9. Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku
 10. Karel Kryl: Kníška Karla Kryla
 11. Ivan Martin Jirous: Magorovy labutí písně

 

10. Česká oficiální próza let 1945-1989, současná próza

Reakce spisovatelů na 2. světovou válku, levicově orientovaná literatura po roce 1948, oficiální literatura 60.-80. let, historická próza, literatura po r. 1989 až do současnosti.

 

 1. Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock
 2. Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 3. Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota
 4. Ota Pavel: Smrt krásných srnců
 5. Vladimír Körner: Údolí včel
 6. Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma
 7. Michal Viewegh: Báječná léta pod psa
 8. Irena Dousková: Hrdý Budžes
 9. Květa Legátová: Želary
 10. Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch
 11. Petra Hůlová: Paměť mojí babičce
 12. Miloš Urban: Hastrman
 13. Alena Mornštajnová: Hana
 14. Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada
 15. Jiří Hájíček: Rybí krev

11. Česká samizdatová a exilová próza. České divadelní scény po roce 1945.

Charakteristika pojmů. Hlavní představitelé samizdatové a exilové prózy, literární kritika doby. Přehled exilových nakladatelství a samizdatových edicí. České divadelní scény po roce 1945.

 

 1. Egon Hostovský: Cizinec hledá byt 
 2. Milan Kundera: Žert
 3. Ludvík Vaculík: Morčata
 4. Josef Škvorecký: Zbabělci
 5. Ivan Klíma: Milenci na jednu noc
 6. Ladislav Mňačko: Jak chutná moc
 7. Pavel Kohout: Katyně
 8. Jáchym Topol: Sestra
 9. Václav Havel: Audience
 10. Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: Dobytí severního pólu

 

12. Světová literatura od r. 1945 do současnosti

Literatura existencialismu, neorealismu, beatniků, rozhněvaných mladých mužů, magického realismu, postmoderny. Nový román. Vývoj sci-fi, fantasy. Dramatická tvorba. Další významní autoři druhé poloviny 20. století. 

 

 1. Anne Frank: Deník Anny Frankové
 2. Alexandr Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče
 3. Vladimir V. Nabokov: Lolita
 4. Albert Camus: Cizinec
 5. Boris Vian: Pěna dní
 6. Umberto Eco: Jméno růže
 7. Gabriel García Márquez: Sto roků samoty
 8. Allen Ginsberg: Kvílení a jiné básně
 9. William Styron: Sophiina volba
 10. Joseph Heller: Hlava XXII.
 11. Ken Kesey: Vyhoďme ho z kola ven
 12. James Clavell: Král krysa
 13. William Saroyan: Tracyho tygr
 14. Ira Levin: Rosemary má děťátko
 15. Toni Morrisonová: Milovaná
 16. John Irving: Svět podle Garpa
 17. Ray Bradbury: 451 st. Fahrenheita 
 18. George Orwell: 1984
 19. Arthur Miller: Smrt obchodního cestujícího
 20. Tennessee Williams: Skleněný zvěřinec
 21. Samuel Beckett: Čekání na Godota
 22. Frank Herbert: Duna
 23. Bob Dylan: Lyrics/Texty 1962–2001
 24. Lawrence Ferlinghetti: Lunapark v hlavě
 25. Timur Vermes: Už je tady zas
 26. Jo Nesbø: Sněhulák
 27. Cormac McCarthy: Cesta

 

13. Vývoj dramatu

Vymezení pojmů, drama podle Aristotela. Antické drama, středověké církevní hry, renesanční, barokní a klasicistní drama. Divadlo jako formující prvek národního obrození, vznik Národního divadla. Drama v období realismu, venkovské drama.  Drama meziválečné v české a světové literatuře. Experimentální tendence poválečné dramatické scény (absurdní drama, americká scéna, divadla v českých zemích).

5. Aischylos: Oresteia

6. Sofokles: Král Oidipus

7. Sofokles: Antigona 

8. Euripides: Médea

9. Plautus: Komedie o hrnci

10. Lucius Apuleius: Zlatý osel

17. Mastičkář

29. William Shakespeare: Romeo a Julie

30. William Shakespeare: Hamlet

31. William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

32. Pedro Calderon de la Barca: Život je sen

35. Pierre Corneille: Cid

36. Molière: Lakomec

37. Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů

46. Johann Wolfgang Goethe: Faust

57. Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

61. Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac

65. Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor

66. Anton Pavlovič Čechov: Racek

75. Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně

79. Alois Jirásek: Lucerna

81. Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša

 1. George Bernard Shaw: Pygmalion
 2. Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti
 3. Karel Čapek: R. U. R.
 4. Karel Čapek: Bílá nemoc
 5. Jiří Voskovec, Jan Werich: Balada z hadrů

162. Václav Havel: Audience

163. Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: Dobytí severního pólu

182. Arthur Miller: Smrt obchodního cestujícího

183. Tennessee Williams: Skleněný zvěřinec

184. Samuel Beckett: Čekání na Godota

14. Vývoj balady

Definice balady a její základní znaky. Balada lidová, romantická, sociální, balada v próze, villonská balada.

25. François Villon: Velký testament (Závěť)

45. František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna

54. Karel Jaromír Erben: Kytice

71. Jan Neruda: Balady a romance

76. Jaroslav Vrchlický: Selské balady

89. Viktor Dyk: Milá sedmi loupežníků

98. Viktor Dyk: Krysař

90. Petr Bezruč: Slezské písně

93. Jiří Wolker: Těžká hodina

102. Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník

122. Romain Rolland: Petr a Lucie

133. František Hrubín: Romance pro křídlovku

144. Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma

178. Toni Morrisonová: Milovaná

15. Satira v literatuře

Vymezení pojmu satira, její základní znaky a umělecké prostředky. Bajky, staročeské satirické skladby, satira v době renesance a v době realismu. Satirické prvky v dílech Karla Havlíčka Borovského, Svatopluka Čecha, Jaroslava Haška, Bohumila Hrabala, Ludvíka Vaculíka a dalších vybraných autorů. Satira jako součást divadelní tvorby. 

4. Ezop: Bajky

9. Plautus: Komedie o hrnci

10. Lucius Apuleius: Zlatý osel

11. Petronius: Satirikon

17. Mastičkář

22. Podkoní a žák

24. Giovanni Boccaccio: Dekameron

25. François Villon: Velký testament (Závěť)

27. Miguel de Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

28. Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky

36. Molière: Lakomec

39. Jonathan Swift: Gulliverovy cesty

42. Jean de La Fontaine: Bajky

58. Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

61. Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac

65. Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor

72. Jan Neruda: Povídky malostranské

74. Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století

85. Josef Svatopluk Machar: Zde by měly kvést růže

90. Petr Bezruč: Slezské písně

91. František Gellner: Po nás ať přijde potopa

101. Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

195. Jiří Voskovec, Jan Werich: Balada z hadrů

191. George Bernard Shaw: Pygmalion

141. Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota

155. Milan Kundera: Žert

156. Ludvík Vaculík: Morčata

160. Pavel Kohout: Katyně

163. Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: Dobytí severního pólu

137. Karel Kryl: Kníška Karla Kryla 

145. Michal Viewegh: Báječná léta pod psa

146. Irena Dousková: Hrdý Budžes

173. Joseph Heller: Hlava XXII.

188. Timur Vermes: Už je tady zas

16. Reakce na válku

Literární tvorba reagující na válku. Ztracená generace. Válka a fašismus, motivy okupace, židovská tematika, poválečný odsun Němců. Hrdina za války. 

101. Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

115. Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid

120. Isaak Babel: Rudá jízda

122. Romain Rolland: Petr a Lucie

192. Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti

96. František Halas: Torzo naděje

128. František Hrubín: Hirošima

139. Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock

140. Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

142. Ota Pavel: Smrt krásných srnců

144. Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma

157. Josef Škvorecký: Zbabělci

147. Květa Legátová: Želary

148. Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch

151. Alena Mornštajnová: Hana

164. Anne Frank: Deník Anny Frankové

172. William Styron: Sophiina volba

173. Joseph Heller: Hlava XXII.

175. James Clavel: Král krysa

188. Timur Vermes: Už je tady zas

17. Literární ztvárnění boje jedince s okolním světem a hledání sebe sama

Člověk a jeho hledání sebe sama napříč dějinami (Homér, Jan Ámos Komenský, Johann Wolfgang Goethe...). Základní znaky existencialismu - vymezení pojmu a jeho projevy v tvorbě Franze Kafky, Egona Hostovského, Alberta Camuse, Jean-Paul Sartra. Český psychologický román. Zápas jedince se společností ve vybraných literárních dílech.

3. Homér: Odyssea

23. Dante Alighieri: Božská komedie

27. Miguel de Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

32. Pedro Calderon de la Barca: Život je sen

33. Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

39. Jonathan Swift: Gulliverovy cesty

40. Daniel Defoe: Robinson Crusoe

45. Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera

46. Johann Wolfgang Goethe: Faust

60. Gustav Flaubert: Paní Bovaryová

62. Emile Zola: Zabiják

64. Lev Nikolajevič Tolstoj: Anna Karenina

67. Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest

80. Karel Václav Rais: Kalibův zločin

82. Karel Josef Šlejhar: Kuře melancholik

107. Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy

109. Franz Kafka: Proměna

110. Franz Kafka: Proces

118. Hermann Hesse: Stepní vlk

124. Ernest Hemingway: Stařec a moře

130. Vladimír Holan: Noc s Hamletem

138. Ivan Martin Jirous: Magorovy labutí písně

154. Egon Hostovský: Cizinec hledá byt

159. Ladislav Mňačko: Jak chutná moc

160. Pavel Kohout: Katyně

151. Alena Mornštajnová: Hana

162. Václav Havel: Audience

165. Alexandr Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče

167. Albert Camus: Cizinec

174. Ken Kesey: Vyhoďme ho z kola ven

178. Toni Morrison: Milovaná

183. Tennessee Williams: Skleněný zvěřinec

184. Samuel Beckett: Čekání na Godota

18. Venkovská tematika v literatuře 

Venkov očima literátů v 19. století v období romantismu i realismu. Pohled spisovatelů na jedinečnost konkrétních regionů (P. Bezruč, J. Glazarová, E. Tvrdá, K. Legátová, J. Hájíček…). 

55. Božena Němcová: Babička

56. Božena Němcová: Divá Bára

57. Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

76. Jaroslav Vrchlický: Selské balady

79. Alois Jirásek: Lucerna

80. Karel Václav Rais: Kalibův zločin

81. Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša

82. Karel Josef Šlejhar: Kuře melancholik

102. Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník

147. Květa Legátová: Želary

150. Miloš Urban: Hastrman

153. Jiří Hájíček: Rybí krev

19. Historická tematika v české a světové literatuře

Literární zpracování lidských dějin (starověké a středověké eposy, kroniky…). Vývoj historické beletrie v období českého realismu. Historické náměty v literární tvorbě (Jarmila Loukotková, Vladimír Körner, Vlastimil Vondruška a další vybraní autoři). Historický román (Walter Scott, Umberto Eco, Lion Feuchtwanger, Lev Nikolajevič Tolstoj a jiní).

3. Homér: Odyssea

13. Píseň o Rolandovi

14. Píseň o Nibelunzích

15. Beowulf

20. Kosmas: Kronika česká

47. Walter Scott: Ivanhoe

50. Victor Hugo: Chrám Matky boží v Paříži

74. Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století

77. Zikmund Winter: Rozina sebranec

78. Alois Jirásek: Staré pověsti české

192. Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti 

143. Vladimír Körner: Údolí včel

147. Květa Legátová: Želary

148. Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch

151. Alena Mornštajnová: Hana

169. Umberto Eco: Jméno růže

 

20. Vývoj hororu, sci-fi, fantasy, detektivek, utopie a antiutopie

Hororové prvky v literatuře 19. století. Vývoj hororové literatury ve 20. století . Sci-fi a fantasy literatura od 19. století. Vývoj detektivního žánru, současné detektivky, severská detektivka. Utopie a antiutopie.

26. Niccolò Machiavelli: Vladař

191. Jules Verne: Cesta do středu země

52. Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadlo a jiné povídky

69. Robert Louis Stevenson: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda

70. Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye

73. Jakub Arbes: Svatý Xaverius

103. Karel Čapek: Válka s mloky

193. Karel Čapek: R. U. R.

111. Gustav Meyrink: Golem

112. Jan Weiss: Dům o tisíci patrech

114. Agatha Christie: Vražda v Orient expresu

119. Michail Bulgakov: Psí srdce

121. Jevgenij Zamjatin: My

126. J.R.R. Tolkien: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

177. Ira Levin: Rosemary má děťátko

180. Ray Bradbury: 451 stupňů Fahrenheita 

181. George Orwell: 1984

185. Frank Herbert: Duna

189. Jo Nesbø: Sněhulák

190. Cormac McCarthy: Cesta

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n