Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Maturitní zkouška z cizího jazyka

Maturitní zkouška - PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

(platí pro jazyk anglický, francouzský, německý a španělský)

Pro školní rok 2023/24 platí pro jazyk anglický a španělský

 • Písemná maturitní zkouška z prvního cizího jazyka odpovídá úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce 
 • Z druhého cizího jazyka odpovídá úrovni B1 podle SEFR.

 

Pravidla pro písemnou práci z cizího jazyka

Výběr zadání stanoví ředitel školy. Předmětová komise předá řediteli školy 6 témat, z nichž ředitel vybere 2.

Zadání pro písemnou práci pro první cizí jazyk úroveň B2.

 • Žáci zpracují jeden útvar.
 • Jazykem zadání je anglický jazyk.
 • Rozsah písemné práce se stanovuje na 230 - 250 slov. Text, který má nižší počet slov než 200, je hodnocen jako nedostatečný. Za slovo se počítá  znak oddělený mezerou (dle maturitní vyhlášky nelze použít metodiku CZVV pro počítání slov).
 • Trvání písemné práce je stanoveno na 90 minut včetně výběru tématu.
 • Povolenou pomůckou je slovník, pokud neobsahuje přílohy věnované písemnému projevu/korespondenci.

Zadání pro písemnou práci pro druhý cizí jazyk úroveň B1.

 • Žáci zpracují jeden útvar.
 • Jazykem zadání je český jazyk.
 • Rozsah písemné práce se stanovuje na 200 - 220 slov. Text, který má nižší počet slov než 200, je hodnocen jako nedostatečný. Za slovo se počítá  znak oddělený mezerou (dle maturitní vyhlášky nelze použít metodiku CZVV pro počítání slov).
 • Trvání písemné práce je stanoveno na 90 minut včetně výběru tématu.
 • Povolenou pomůckou je slovník, pokud neobsahuje přílohy věnované písemnému projevu/korespondenci.

 

 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise.

Ředitel školy stanovuje způsob záznamu vytvářeného textu podle §19 odst. 3 vyhlášky č.177/2009 Sb.:

 • Žák zapíše čitelně rukou text písemné práce do papírového formuláře, který obdrží od zadavatele v učebně.
 • Žák nesmí použít jiný než zadavatelem předaný formulář.
 • Stránky formuláře, které žák obdrží, jsou očíslovány. Žák obdrží celkem 3 listy (stránky s čísly 1 – 6). V případě potřeby si od zadavatele v učebně vyžádá další list (strany 7 – 8).
 • K poznámkám a k vytvoření konceptu obdrží žák školou orazítkovaný papír A4. Žák nesmí použít jiný než školou orazítkovaný papír.

 

Kritéria hodnocení písemné práce

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n