Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Činnost výchovné poradkyně

 • koordinace pedagogicko-psychologického poradenství na Gymnáziu Hladnov
 • spolupráce s vedením gymnázia, třídními učiteli, žáky, rodiči, zákonnými zástupci žáků
 • spolupráce s PPP a ostatními příslušnými institucemi a orgány
 • poradenská činnost při zabezpečování a organizování vzdělávacích akcí pro pedagogy
 • koordinace činnosti mezi školou a odborníky ve státním i nestátním sektoru
 • práce se studenty kteří potřebují speciální péči v oblastech vzdělávání, výchovy, sféře sociální či psychické
 • návrhy řešení problémových situací
 • koordinace spolupráce mezi třídními učiteli (TU) a ŠPP
 • koordinace spolupráce se subjekty poskytujícími služby kariérového poradenství
 • metodická pomoc TU v případě problémů třídního kolektivu
 • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků
 • podíl na přípravě preventivního programu školy
 • spolupráce se Studentskou radou
 • metodická záštita adaptačních kurzů
 • vedení písemné dokumentace dle daných norem a předpisů

Výchovná poradkyně

Školní poradenské pracoviště

 

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n