Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Legislativní rámec

Zřízení a činnost ŠPP vychází z platných právních norem, metodických pokynů, předpisů a prováděcích vyhlášek. K základním právním východiskům patří:

 • Zákon č. 94/1993 Sb., o rodině , ve znění zákona.č. 91/1998 Sb. a zák. 210/1998 Sb.
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj ů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Nařízení vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Zdroje:

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n