Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Cíle

Hlavním úkolem Školního poradenského pracoviště je poskytnout klientům konzultační a poradenské služby a pomoci tak při řešení problémů či konfliktů, které vznikají v oblasti edukační a sociální. Klientelu přitom tvoří studenti, rodiče, respektive zákonní zástupci, pedagogové a ostatní pracovníci školy.

Konkrétně se dají cíle specifikovat následující způsobem:

  • zlepšovat sociálního klima školy na základě předem určené strategie
  • budovat příznivé sociální klima pro integraci žáků s kulturní odlišností, se sociálním znevýhodněním, se zdravotním postižením
  • účinně pracovat s talentovanými žáky a rozvíjet jejich potenciál
  • systematicky věnovat péči žákům se slabším prospěchem
  • pomáhat při tvorbě preventivního programu školy a metodicky jej zastřešovat, průběžně provádět vyhodnocení
  • poradenská pomoc pedagogům při řešení pracovních problémů, při řešení osobních problémů
  • podílet se v rámci možností na řešení sociálních konfliktů
  • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
  • podílet se na tvorbě ŠVP

Školní poradenské pracoviště

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n