Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Čeština pro cizince A1 pro trvalý pobyt

Čeština pro cizince pro trvalý pobyt

cestina

Informace:

Zkoušku A1 z českého jazyka pro trvalý pobyt(§70 odst.2písm.b), zákona č.326/1999 Sb.)

Od 1.ledna 2009 musí cizinec prokázat znalost českého jazyka, aby mohl získat povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Tato povinnost se nevztahuje na občany Evropské Unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky. Úrovně jednotlivých zkoušek z češtiny odpovídají dělení úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Další informace a podrobnosti o Zkoušce A1 z českého jazyka pro trvalý pobyt najdete na stránkách www.cestina-pro-cizince.cz

http://www.sjs-olomouc.cz/images/spacer.gif

Termíny

Upozornění pro zájemce o zkoušku:

Ke zkoušce může přijít pouze ten kandidát, který je přihlášený minimálně jeden den před konáním zkoušky (mailem, osobně,telefonicky nebo on line registrací

Místo konání zkoušky:

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem SJZ  

Hladnovská 35

71000 Ostrava

Každou středu od 13:00, Info kancelář JŠ

Podrobnosti:

Důležité - poukaz (voucher)

Bez poukazu (voucheru), který vydávají pracoviště Ministerstva vnitra, a platných osobních dokladů nelze zkoušku poprvé bezplatně vykonat.

Opakování zkoušky

Uchazeč, který u zkoušky napoprvé neuspěje, se může přihlásit ke zkoušce v jiném termínu. Počet dalších zkoušek není omezen, kandidát si každý další pokus hradí sám před zahájením zkoušky.

Poplatek za zkoušku: 1.500,- Kč

Pokud se nejedná o zkoušku v prvním termínu uhrazenou voucherem

Načítání...

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n