Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

Oznámení pro žáky a rodiče

Dle doporučení hejtmana Moravskoslezského kraje ředitel školy Mgr. Daniel Kašička vyhlašuje z důvodu zhoršené epidemické situace  ředitelské volno na dny 25. a 26. 10. 2021. V tyto dny není vyžadována  přítomnost ve škole ani neprobíhá  distanční výuka.

Odůvodnění ředitele školy:

Vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25.–26.10.2021. Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní).

Vzhledem k tomu, že v karanténě jsou již žáci z 12 tříd, ředitelství školy zvážilo využití institutu vyhlášení volných dnů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle doporučení vyhlašuje ředitelské volno na dny 25. a 26. 10. 2021. V tyto dny také neprobíhá žádná distanční výuka a nevydávají se obědy. Snažte se neonemocnět a spíše doléčit současné infekty. Nemocným přejeme brzké uzdravení a návrat do školy.

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n