Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

ES | EN | CS

facebookyoutube

holubi

Hladnovský slet – dobří holubi se vracejí

Dne 9. června se uskutečnilo setkání absolventů našeho gymnázia s bývalými i stávajícími vyučujícími školy. Sraz iniciovali bývalí studenti, pravidelně se účastnící tradičního turnaje ve fotbale Hladnov Cup. Díky sponzorům a přízni počasí se akce nazvaná „Hladnovský slet – dobří holubi se vracejí“ vydařila a setkání se zúčastnila víc než stovka příznivců Gymnázia Hladnov. 

Fotogalerie
 

fno

Prohlídka angiolinky a laboratoří FNO

Žáci naší školy se zájmem o studium medicíny absolvovali 21. 6. 2012 exkurzi ve FNO pod vedením náměstka pro vědu a výzkum MUDr. Václava Procházky, Ph.D., MSc.

Prohlídka odborných pracovišť s výkladem byla pro naše žáky velmi zajímavá a inspirující. Věříme, že spolupráce s FNO bude pokračovat a přinese našim žákům možnost nahlédnout do tajů vědecké práce a nových léčebných postupů.

Fotogalerie
 

almanach

ALMANACH žákovské a studentské poezie

14. června se zúčastnili Tereza Hawlitzká z 5.S a Tomáš Stanovský ze 4.A slavnostního předávání ALMANACHU žákovské a studentské poezie za školní rok 2011-12. Kulturní akce proběhla v aule Střediska volného času na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě, kde byly recitovány nejlepší výtvory autorů, mj. také báseň Společník jménem hloupost Tomáše Stanovského.

EkolExk

Ekologická exkurze

SRPG našeho gymnázia už tradičně podporuje svým finančním příspěvkem terénní ekologickou exkurzi v závěru školního roku.

Letos se zájemci o přírodu vypravili do Záchranné stanice zvířat v Bartošovicích, poté pozorovali flóru a ptactvo u rybníků v CHKO Poodří. V závěru exkurze žáci navštívili rodný dům J. G. Mendla v obci Vražné.

Fotogalerie
 

NemRec2

MAN SPRICHT DEUTSCH - NĚMECKO A JEHO ŘEČ.

Žáci z 1. a 2. ročníků, kteří se učí německy, si prohlédli /s pedagogy Mgr. N. Teclovou a PhDr. M. Pařenicovou/ interaktivní a multimediální výstavou MAN SPRICHT DEUTSCH - NĚMECKO A JEHO ŘEČ. Akce se konala 1.6. 2012 v Klubu Ámos na ostravském výstavišti Černá louka, v pavilonu C.

Putovní výstavu GOETHE-INSTITUTU tvořilo množství textových i audio-exponátů. Ve dvanácti modulech se tak žáci seznámili s různými tematickými celky, z nichž největší zájem vzbudil "jazyk teenagerů".

KrSOC

Krajská konference SOČ

Po absolvování okresního kola nás dva studenti úspěšně reprezentovali i v krajském kole SOČ. Krajská přehlídka středoškolské odborné činnosti se konala v pondělí 14. 5. 2012 v prostorách Nové auly VŠB – TU Ostrava.

Za naši školu soutěžili Tomáš Jirsa ze 3.A s prací na téma „Léčba diabetické nohy kmenovými buňkami“ a Antonín Haluza z 5.S s prací „Vliv výživy na růst laboratorních myší“.

Oba naši studenti své práce úspěšně obhájili. V rámci oboru biologie Antonín Haluza obsadil 2. místo. S prací z oboru zdravotnictví Tomáš Jirsa získal 1. místo a postupuje do celostátního kola, které se letos uskuteční v Kutné Hoře.

Oběma soutěžícím blahopřejeme. 

Fotogalerie 

Další články...

  1. HudWork
  2. Freud

Kontakt

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 1332/35
710 00 Slezská Ostrava

Telefon: 596 241 073
E-mail:
Web: hladnov.cz
Č.ú.: 14639761/0100
IČ: 00 842 753
ID datové schránky: v2wyu8n