Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 - šestileté studium
  Cislo_id  Body za ZS  Test_Čj  Test_M  Body celkem  Rozhodnutí
   1     12   26   21    59.00   přijat na základě PZ
   2     3   14    6    23.00   nepřijat pro nedos.kap.
   3     12   33   26    71.00   přijat na základě PZ
   4     6   11   16    33.00   nepřijat pro nedos.kap.
   5     12   31   13    56.00   nepřijat pro nedos.kap.
   6     6   26   24    56.00   přijat na základě PZ
   7     9   21   16    46.00   nepřijat pro nedos.kap.
   8     12   39   22    73.00   přijat na základě PZ
   9     12   20   13    45.00   nepřijat pro nedos.kap.
   10     0   20   12    32.00   nepřijat pro nedos.kap.
   11     12   24   25    61.00   přijat na základě PZ
   12     6   25   17    48.00   nepřijat pro nedos.kap.
   13     12   28   24    64.00   přijat na základě PZ
   14     12   29   12    53.00   nepřijat pro nedos.kap.
   15     12   28   29    69.00   přijat na základě PZ
   16     16   13   28    57.00   přijat na základě PZ
   17     9   38   33    80.00   přijat na základě PZ
   18     16   31   26    73.00   přijat na základě PZ
   19     12   20   12    44.00   nepřijat pro nedos.kap.
   20     0   16   16    32.00   nepřijat pro nedos.kap.
   21     6   18    9    33.00   nepřijat pro nedos.kap.
   22     12   29   14    55.00   nepřijat pro nedos.kap.
   23     12   21   18    51.00   nepřijat pro nedos.kap.
   24     0    7    8    15.00   nepřijat pro nepros. u PZ
   25     16   38   40    94.00   přijat na základě PZ
   26     6   15   15    36.00   nepřijat pro nedos.kap.
   27     12   39   32    83.00   přijat na základě PZ
   28     6   25   17    48.00   nepřijat pro nedos.kap.
   29     12   33   35    80.00   přijat na základě PZ
   30     12   33   21    66.00   přijat na základě PZ
   31     12   39   40    91.00   přijat na základě PZ
   32     12    0    0    12.00   nedostavil se k PZ
   33     12   30   21    63.00   přijat na základě PZ
   34     6   12   10    28.00   nepřijat pro nedos.kap.
   35     12   37   34    83.00   přijat na základě PZ
   36     12   21   10    43.00   nepřijat pro nedos.kap.
   37     12   25   17    54.00   nepřijat pro nedos.kap.
   38     12   35   37    84.00   přijat na základě PZ
   39     12   25   12    49.00   nepřijat pro nedos.kap.
   40     12   34   20    66.00   přijat na základě PZ
   41     12   31   19    62.00   přijat na základě PZ
   42     12   40   43    95.00   přijat na základě PZ
   43     9   25   27    61.00   přijat na základě PZ
   44     12   35   22    69.00   přijat na základě PZ
   45     12   36   33    81.00   přijat na základě PZ
   46     9   40   31    80.00   přijat na základě PZ
   47     12   26   14    52.00   nepřijat pro nedos.kap.
   48     9   12   25    46.00   nepřijat pro nedos.kap.
   49     0   15   19    34.00   nepřijat pro nedos.kap.
   50     12   18   12    42.00   nepřijat pro nedos.kap.
   51     9   17   12    38.00   nepřijat pro nedos.kap.
   52     16   38   37    91.00   přijat na základě PZ
   53     6   24    7    37.00   nepřijat pro nedos.kap.
   54     9   27   15    51.00   nepřijat pro nedos.kap.
   55     12   11   20    43.00   nepřijat pro nedos.kap.
   56     9   26   20    55.00   nepřijat pro nedos.kap.
   57     12   28   30    70.00   přijat na základě PZ
   58     0   21   18    39.00   nepřijat pro nedos.kap.
   59     12   29   15    56.00   přijat na základě PZ
   60     12   45   35    92.00   přijat na základě PZ
   61     12   25   15    52.00   nepřijat pro nedos.kap.
   62     0   14    8    22.00   nepřijat pro nedos.kap.
   63     6   20   31    57.00   přijat na základě PZ
   64     6   25   18    49.00   nepřijat pro nedos.kap.
   65     6   26   12    44.00   nepřijat pro nedos.kap.