Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 - čtyřleté studium ŽJ
  Cislo_id  Body za ZS  Test_Čj  Test_M  Body celkem  Rozhodnutí
   201     16   42   38    96.00   přijat na základě PZ
   202     12   42   30    84.00   přijat na základě PZ
   203     12   46   31    89.00   přijat na základě PZ
   204     6   36   13    55.00   nepřijat pro nedos.kap.
   205     12   44   25    81.00   přijat na základě PZ
   206     4   32   25    61.00   nepřijat pro nedos.kap.
   207     12   44   27    83.00   přijat na základě PZ
   208     12   35   21    68.00   přijat na základě PZ
   209     0   37   29    66.00   nepřijat pro nedos.kap.
   210     6   24   21    51.00   nepřijat pro nedos.kap.
   211     12   26   20    58.00   nepřijat pro nedos.kap.
   212     9   39   28    76.00   přijat na základě PZ
   213     6   37   31    74.00   přijat na základě PZ
   214     12   36   28    76.00   přijat na základě PZ
   215     0   18   26    44.00   nepřijat pro nedos.kap.
   216     16   34   21    71.00   přijat na základě PZ
   217     12   32   24    68.00   přijat na základě PZ
   218     12   37   25    74.00   přijat na základě PZ
   219     0   32   11    43.00   nepřijat pro nedos.kap.
   220     9   49   33    91.00   přijat na základě PZ
   221     0   33   29    62.00   nepřijat pro nedos.kap.
   222     6   29   20    55.00   nepřijat pro nedos.kap.
   223     3   36   25    64.00   nepřijat pro nedos.kap.
   224     12   45   37    94.00   přijat na základě PZ
   225     12   26    4    42.00   nepřijat pro nepros. u PZ
   226     3   38   26    67.00   přijat na základě PZ
   227     12   46   33    91.00   přijat na základě PZ
   228     12   43   33    88.00   přijat na základě PZ
   229     12   48   40   100.00   přijat na základě PZ
   230     10   37   25    72.00   přijat na základě PZ
   231     12   36   28    76.00   přijat na základě PZ
   232     3   32   29    64.00   nepřijat pro nedos.kap.
   233     3   22   24    49.00   nepřijat pro nedos.kap.
   234     12   42   34    88.00   přijat na základě PZ
   235     6   28   21    55.00   nepřijat pro nedos.kap.
   236     12   34   25    71.00   přijat na základě PZ
   237     12   39   15    66.00   nepřijat pro nedos.kap.
   238     9   35   11    55.00   nepřijat pro nedos.kap.
   239     0   31   18    49.00   nepřijat pro nedos.kap.
   240     12   43   25    80.00   přijat na základě PZ
   241     6   39   19    64.00   nepřijat pro nedos.kap.
   242     12   48   34    94.00   přijat na základě PZ
   243     16   50   36   102.00   přijat na základě PZ
   244     12   48   36    96.00   přijat na základě PZ
   245     9   36   21    66.00   nepřijat pro nedos.kap.
   246     12   42   33    87.00   přijat na základě PZ
   247     12   41   20    73.00   přijat na základě PZ
   248     12   19   25    56.00   nepřijat pro nedos.kap.
   249     9   45   32    86.00   přijat na základě PZ
   250     3   48   39    90.00   přijat na základě PZ
   251     16   41   17    74.00   přijat na základě PZ
   252     0   27   10    37.00   nepřijat pro nedos.kap.
   253     6   45   35    86.00   přijat na základě PZ
   254     9   36   18    63.00   nepřijat pro nedos.kap.
   255     12   41   31    84.00   přijat na základě PZ
   256     12   42   28    82.00   přijat na základě PZ
   257     12   49   49   110.00   přijat na základě PZ
   258     12   45   34    91.00   přijat na základě PZ
   259     12   37   29    78.00   přijat na základě PZ
   260     9   33   14    56.00   nepřijat pro nedos.kap.
   261     6   30   22    58.00   nepřijat pro nedos.kap.
   262     9   43   30    82.00   přijat na základě PZ
   263     12   29   20    61.00   nepřijat pro nedos.kap.
   264     12   39   43    94.00   přijat na základě PZ
   265     8   34   17    59.00   nepřijat pro nedos.kap.
   266     0   23   19    42.00   nepřijat pro nedos.kap.
   267     9   32   20    61.00   nepřijat pro nedos.kap.
   268     6   37   24    67.00   nepřijat pro nedos.kap.
   269     6   37   18    61.00   nepřijat pro nedos.kap.
   270     13   45   28    86.00   přijat na základě PZ
   271     6   31   20    57.00   nepřijat pro nedos.kap.
   272     12   44   35    91.00   přijat na základě PZ
   273     12   35   22    69.00   přijat na základě PZ
   274     9   43   25    77.00   přijat na základě PZ
   275     0   31   20    51.00   nepřijat pro nedos.kap.
   276     12   34   21    67.00   nepřijat pro nedos.kap.
   277     10   35   18    63.00   nepřijat pro nedos.kap.
   278     6   41   29    76.00   přijat na základě PZ
   279     12   46   36    94.00   přijat na základě PZ
   280     3   22   16    41.00   nepřijat pro nedos.kap.
   281     12   47   40    99.00   přijat na základě PZ
   282     6   39   22    67.00   nepřijat pro nedos.kap.
   283     3   25   30    58.00   nepřijat pro nedos.kap.
   284     10   36   27    73.00   přijat na základě PZ
   285     6   38   16    60.00   nepřijat pro nedos.kap.
   286     12   44   43    99.00   přijat na základě PZ
   287     6   30   13    49.00   nepřijat pro nedos.kap.
   288     9   26   17    52.00   nepřijat pro nedos.kap.
   289     6   44   37    87.00   zastaveno PŘ
   290     6   40   11    57.00   nepřijat pro nedos.kap.
   291     12   37   23    72.00   přijat na základě PZ
   292     6   35   21    62.00   nepřijat pro nedos.kap.
   293     10   29   28    67.00   přijat na základě PZ
   294     9   32   32    73.00   přijat na základě PZ
   295     6   45   38    89.00   přijat na základě PZ
   296     12   43   22    77.00   přijat na základě PZ
   297     12   39   38    89.00   přijat na základě PZ
   298     12   38   43    93.00   přijat na základě PZ
   299     12   36   26    74.00   přijat na základě PZ
   300     6   27   22    55.00   nepřijat pro nedos.kap.
   301     9   41   35    85.00   přijat na základě PZ
   302     0   33   20    53.00   nepřijat pro nedos.kap.
   303     0   17   15    32.00   nepřijat pro nedos.kap.
   304     6   40   41    87.00   přijat na základě PZ
   305     12   37   31    80.00   přijat na základě PZ
   306     12   38   21    71.00   přijat na základě PZ